Nowe miejsca stacjonowania karetek i kolejne ambulanse dla Łódzkiego

Nowe miejsca stacjonowania karetek i kolejne ambulanse dla Łódzkiego

Od 1 maja 2021 r. w województwie łódzkim z inicjatywy wojewody łódzkiego rozpoczęły funkcjonowanie 4 dodatkowe, całodobowe, podstawowe zespoły ratownictwa medycznego.

- Na mój wniosek Minister Zdrowia Adam Niedzielski podjął decyzję o ulokowaniu na terenie województwa łódzkiego 4 dodatkowych zespołów ratownictwa medycznego. Dodatkowe zespoły staną w Łodzi, Brzezinach, Zelowie i Drzewicy. Dzięki pozyskaniu finansów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  do końca roku na ten cel przeznaczymy prawie 3,8 mln zł – mówił na dzisiejszej konferencji prasowej wojewoda łódzki, Tobiasz Bocheński.

- Dodatkowe miejsca stacjonowania karetek to przede wszystkim większe bezpieczeństwo mieszkańców województwa. Skraca się czas oczekiwania na służby medyczne, które obecnie są o wiele bardziej obciążone ze względu na pandemię - zaznaczył Krzysztof Janecki, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

Marszałek województwa łódzkiego, Grzegorz Schreiber podkreślił, że ratownictwo medyczne to zawód wyjątkowego zaufania, cieszący się wielkim szacunkiem. Podziękował także WSRM za gigantyczną pracę wykonaną w czasie epidemii.

Województwo łódzkie będzie miało również 9 nowych, doskonale wyposażonych ambulansów. Łączna kwota to 4 711 752, 66 z czego 4 500 000 dofinansowania w ramach Projektu nr POIS.09.01.00-00-0389/20 pn. „Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem oraz zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji dla Zespołów Ratownictwa Medycznego” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, 211 752, 66 zł wkład własny. W ramach projektu zakupiono również środki ochrony indywidualnej i środki do dezynfekcji.

Więcej o:
karteki pogotowie ratunkowe karetki łódzkie wojewoda łódzk
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE