Nowe kwalifikacje, nowe wyzwania, nowa międzynarodowa współpraca

Nowe kwalifikacje, nowe wyzwania, nowa międzynarodowa współpraca Fot. FB/RUTW

„Feniks wstający z popiołów wypalenia-kształtowanie narzędzi motywacji u liderów Radomszczańskiego UTW”. To tytuł projektu, który realizuje obecnie Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Przedsięwzięcie dofinansowane z UE, to pierwsze tego typu działanie realizowane przez RUTW. Okres realizacji projektu 1 grudnia 2023–30 czerwca 2024.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów:
- zwiększenie kompetencji 20 przedstawicieli kadry RUTW w zakresie efektywnego stosowania narzędzi motywacji, poprzez ich udział w kursie organizowanym przez Knowledge, Health&Education do końca 2024 r.
- nawiązanie współpracy międzynarodowej RUTW, poprzez realizację mobilności w Grecji we współpracy z Knowledge, Health&Education do końca 2024 r.
- wzmocnienie kompetencji 20 przedstawicieli kadry RUTW w zakresie porozumiewania się
w języku angielskim, w efekcie ich udziału w zagranicznej mobilności do końca 2024r.
- wzmocnienie wrażliwości międzykulturowej u 20 przedstawicieli kadry Radomszczańskiego UTW w wyniku realizacji mobilności w Grecji do końca 2024 r.
- zwiększenie kompetencji zespołu zarządzającego projektem z Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w zakresie zarządzania projektami, w wyniku realizacji mobilności do końca 2024 r.

W wyniku realizacji projektu 20 przedstawicieli kadr zarządzającej/edukacyjnej/szkoleniowej RUTW wyjedzie na zagraniczną mobilność, podczas której weźmie udział w 10-dniowym kursie organizowanym w Grecji.

Uczestnicy szkolenia poznają narzędzia i techniki motywowania w zespole, w tym: motywowanie jako element w zarządzaniu, czynniki motywacyjne w rękach lidera, zasady skutecznej komunikacji, motywowanie grupy, typy „osobowości” i motywatory skuteczne dla każdego z nich. W efekcie programu kulturowego uczestnicy zwiększą swoją świadomość międzykulturową, poznając kulturę i historię Grecji.

Dwutygodniowy pobyt w Grecji zaowocuje rozwinięciem  u uczestników praktycznej znajomości języka angielskiego, a co za tym idzie ich samooceny i poczucia własnej wartości i niezależności. Fakt realizacji mobilności przyczyni się do udoskonalenia narzędzi i doświadczenia kadry RUTW w zakresie zarządzania projektami.

Potwierdzeniem nabytych kompetencji będzie certyfikat Europass Mobilność, który otrzyma każdy z uczestników.  Przed wyjazdem uczestnicy wezmą udział w zajęciach z zakresu języka angielskiego (25h), z zakresu kultury i obyczajowości Grecji (6h) oraz zajęcia z psychologiem (8h).

Grupą zostaną zapewnione bilety lotnicze, transfer na lotnisko, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, ciekawy program kulturowy. Wszystkie koszty zostaną pokryte z budżetu projektu.

Partnerem projektu jest firma grecka organizacja Knowledge Health&Education z siedzibą w Tolo Argolidas, mający bogate doświadczenie w zakresie wsparcia i zarządzania projektami mobilności dla osób starszych oraz wysokie kwalifikacje językowe. Zadaniem partnera będzie organizacja pobytu grup, w tym przeprowadzenie kursu, opieka nad uczestnikami, właściwa ocena efektów uczenia się oraz ich uznanie.

Więcej o:
rutw uniwersytet rutw radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE