Nowe gabinety dla podopiecznych SOSW

Nowe gabinety dla podopiecznych SOSW

Po wakacjach podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radomsku wrócą do odnowionych wnętrz. Będą też mogli korzystać z nowych specjalistycznych gabinetów: hydroterapii i biofeedbacku.

W SOSW trwa remont bloku sanitarnego na parterze budynku internatu. Zaplanowano podział dotychczasowych toalet na kilka osobnych pomieszczeń: toaletę dla uczniów i wychowanków dostosowaną do potrzeb niepełnosprawnych (z kabiną prysznicową, umywalkami, toaletami), pomieszczenie dla pracowników obsługi z przeznaczeniem dla potrzeb gabinetu pielęgniarki (m.in. lodówki na odpady medyczne), pomieszczenie dla obsługi na sprzęty porządkowe.

Dzięki temu udało się wygospodarować miejsce na gabinet hydroterapii dla uczniów i wychowanków SOSW. Staną tu dwie tzw. wirówki do hydromasażu kończyn dolnych i górnych. Urządzenie zakupiono ze środków pozyskanych od firmy JYSK i Starostwa Powiatowego.

Część prac w budynku Ośrodka już zakończono, wyremontowano biuro kadr oraz pomieszczenia po magazynie na zapleczu kuchni, pomalowano zaplecze bloku żywieniowego oraz magazyn spożywczy. Odnowiono też elementy zewnętrzne: m. in. ławki, kosze, balustrady, naprawiono piorunochrony na budynkach szkoły i internatu.

Od września w budynku internatu pojawi się także kolejna nowość – gabinet biofeedbacku, ważny w terapii podopiecznych Ośrodka.

EEG Biofeedback to nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu. Metoda powstała w ośrodku szkoleniowym NASA, była wykorzystywana podczas szkolenia pilotów i astronautów. Jest to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy, uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej. Terapia ta zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawia samopoczucie, zwiększa odporność na stres, wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka.

Polecana jest też dla osób zdrowych celem polepszenia ich funkcjonowania i samopoczucia, czy uzyskiwania lepszych efektów pracy, ale także dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami w pracy mózgu w postaci np.: nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD), dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii, zaburzeń uwagi i pamięci, stanów nerwicowych, zaburzeń psychosomatycznych, tików, zespołu Tourette`a.

Gabinet biofeedbacku został utworzony dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, dofinansowaniu przekazanym przez firmę JYSK oraz fundacje Młodzi Młodym z Częstochowy (kwoty przekazane w ramach odpisów tzw. 1 %).

Info: Starostwo Powiatowe w Radomsku.

Więcej o:
sosw radomsko specjalny ośrodkeszkolno-wychowawczy w radomsku gabinet biofeedbacku w sosw gabinet hydroterapii sosw remont sosw radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE