Nowe ekopracownie w powiatowych szkołach

Nowe ekopracownie w powiatowych szkołach Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Przedborzu wzbogaciły się o nowoczesne pracownie edukacji ekologicznej. Silniki poruszane słońcem, tablice interaktywne, komputery, mikroskopy i wiele innych pomocy naukowych przybliżą uczniom fascynujący świat przyrody, zjawisk fizycznych i pomogą szukać rozwiązań ekologicznych problemów.

Otwarte w czwartek (3 września) ekopracownie w 90 proc. sfinansowane zostały z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Obie powiatowe szkoły otrzymały fundusze dzięki uczestnictwie kadry nauczycielskiej w konkursie pn. ,,Nasze Ekologiczne pracownie”.

– Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej dzieci i młodzieży, kształtowanie nawyków proekologicznych i odpowiedzialności za stan środowiska jest niezwykle ważnym zadaniem edukacyjnym realizowanym przez nasze szkoły – podkreśla wicestarosta Jakub Jędrzejczak, który wraz z Fabianem Zagórowiczem, członkiem Zarządu Powiatu uczestniczył w otwarciu obu ekopracowni.

,,Eko-eksperymentarium” w I LO im. Feliksa Fabianiego w Radomsku kosztowało 49,9 tys. zł (w tym dofinansowanie 41,6 tys. zł, pozostała kwota pochodzi z budżetu powiatu). W miejscu dawnej sali fizycznej wyposażonej w wysłużone już sprzęty, po gruntownym remoncie powstała nowoczesna pracownia, gdzie będą odbywają się zajęcia z przedmiotów przyrodniczych (m.in. fizyka, chemia biologia). Pojedyncze ławki dla uczniów w razie potrzeb można przekształcać w stanowiska wieloosobowe – do prowadzenia pracy w grupach. Nowoczesne tablice interaktywne i wiele pomocy dydaktycznych (m.in. mikroskopów) oraz stanowiska komputerowe pozwalają uatrakcyjnić zajęcia.

– Na zajęciach wykorzystywane będą różne techniki badawcze, tak by każdego zainteresować biologią i pobudzać do twórczego myślenia – mówi Renata Kosela, dyrektor I LO.

By udowodnić, jak ciekawe mogą być zajęcia, już podczas otwarcia pracowni uczniowie przedstawili kilka doświadczeń, prezentując m. in. efekty działania ciśnienia, załamania promieni świetlnych, dyspersji, czy praktycznego zastosowania zasady elektrolizy wody do poruszania silników aut.

Szkoła planuje także warsztaty prowadzone przez pracowników wyższych uczelni w Łodzi i Częstochowie. Pierwszy w nowej pracowni wykład wygłosiła dr. Agnieszka Rzońca z Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, która opowiadała o nowych wyzwaniach środowiskowych i ochronie środowiska w miastach.

Pracowni ekologicznej, utworzonej przy Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Przedborzu przyświeca hasło ,,Czyste środowisko – lepsza jakość życia”. Dzięki inwestycji (dofinansowanie z WFOŚiGW w wys. 40,8 tys. zł) powstała nowoczesna klasopracownia do prowadzenia lekcji geografii, przyrody, biologii, fizyki. W ramach projektu zakupiono sprzęt audio – wideo, komputery oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną, prowadzoną w mniejszych i większych grupach. Uczniowie ZSP w Przedborzu będą się również uczyć się w terenie, a dodatkowo - poznawać walory przyrodnicze regionu i zagrożenia ekologiczne wynikające z ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze. Ekopracownia będzie także m. in. miejscem zajęć szkolnego koła ekologiczno – geograficznego.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko ilo radomsko szkoła przedbórz ekopracownia starostwo radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE