Nowe ekopracownie w I LO w Radomsku i ZSP w Przedborzu

Nowe ekopracownie w I LO w Radomsku i ZSP w Przedborzu Fot. pixabay.com

Dwie szkoły średnie z powiatu radomszczańskiego otrzymają dotacje na utworzenie ekopracowni.

Na stworzenie „Eko-eksperymentarium” przy I LO im. Feliksa Fabianiego w Radomsku Powiat Radomszczański otrzyma dofinansowanie do 41 667 zł. W miejscu obecnej sali fizycznej, wyposażonej w wysłużone już sprzęty, po gruntownym remoncie powstanie nowoczesna pracownia, gdzie będą odbywać się zajęcia z przedmiotów przyrodniczych (m.in. fizyka, chemia, biologia). Zaplanowano tam 36 pojedynczych stanowisk z możliwością przekształcania ich w stanowiska wieloosobowe – do prowadzenia pracy w grupach. Zakup nowoczesnych tablic interaktywnych i pomocy dydaktycznych (m. in. mikroskopów) oraz pięciu stanowisk komputerowych pozwoli uatrakcyjnić zajęcia. Tym bardziej, że szkoła planuje także warsztaty prowadzone przez pracowników wyższych uczelni w Łodzi i Częstochowie oraz organizowanie ekologicznych zajęć dla przedszkolaków, które wraz z licealistami pod nadzorem nauczycieli będą prowadzić doświadczenia i odkrywać fascynujący świat przyrody.

– Na zajęciach biologii i koła badawczego wykorzystywane będą różne techniki badawcze, tak by każdego zainteresować biologią i pobudzać do twórczego myślenia – podkreślają nauczyciele I LO.

Zaplanowano także realizację projektów ekologicznych: m. in. „Rola wody w procesach fizjologicznych roślin” oraz „Kropla wody – kroplą życia”. Celem drugiego projektu, dofinansowanego (w wysokości 10 tys. zł) przez WFOŚiGW w Łodzi, jest podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie problematyki zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych, a zwłaszcza gospodarki wodnej. 

- Nasze Liceum od zawsze włączało się w szeroko pojętą działalność proekologiczną, dbało o świadomość swych uczniów i pracowników w tym względzie. W działania szkoły zaangażowana jest zawsze cała społeczność, a wyniki służą poszerzeniu wiedzy. Szczególnie dumni jesteśmy z udziału w konkursie, który umożliwił nam utworzenie pracowni ekologicznej „Eko – eksperymentarium” oraz bycie laureatem w konkursie „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020, co pozwoliło na dofinansowanie projektu „Kropla wody – kropla życia” – mówi Renata Kosela, dyrektor I LO w Radomsku.

Pracownia ekologiczna tworzona ph. „Czyste środowisko – lepsza jakość życia” przy Liceum Ogólnokształcącym w ZSP w Przedborzu uzyskała dofinansowanie do 40 859 zł. Pozwoli to na utworzenie nowoczesnej klasopracowni wyposażonej w różne pomoce dydaktyczne do prowadzenia lekcji geografii, przyrody, biologii, fizyki a także m. in. miejsca zajęć szkolnego koła ekologiczno – geograficznego. W ramach projektu przewidziano zakup sprzętu audio – wideo, komputerowego oraz nowoczesnych pomocy dydaktycznych związanych z edukacją ekologiczną, prowadzoną w mniejszych i większych grupach, a co więcej -  umożliwiających także prowadzenia zajęć w terenie. Dzięki temu uczniowie nie tylko będą poznawać walory przyrodnicze regionu, ale także zagrożenia ekologiczne wynikające z ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze, będą uświadamiać sobie odpowiedzialność za stan środowiska i kształtować nawyki proekologiczne.

Obie pracownie powstaną jeszcze przez rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021. Ich utworzenie w 90-proc. zostanie sfinansowane dzięki uczestnictwie kadry nauczycielskiej obu szkół w konkursie pn. „Nasze Ekologiczne pracownie”, ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Więcej o:
ekopracownia radomsko liceum radomsko liceum przedbórz
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE