Nowa taryfa za wodę i ścieki w Radomsku zatwierdzona. Zacznie obowiązywać 1 września

Nowa taryfa za wodę i ścieki w Radomsku zatwierdzona. Zacznie obowiązywać 1 września

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku poinformowało, że z dniem 1 września 2021 r. wchodzi w życie zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 sierpnia 2021 r. nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat na terenie Gminy Miasto Radomsko.

Jak podkreśla zarząd PGK, ustalenie 3 letniego okresu obowiązywania taryfy, to prawo działające korzystnie dla odbiorców usług, gdyż gwarantuje im pewność utrzymania cen mimo, że wiele czynników makroekonomicznych mających wpływ na ceny usług i towarów nie zależy od Przedsiębiorstwa. Wśród nich wyróżnić należy te naistotniejsze, jak inflacja oraz wzrost:

  • cen energii (w tym w szczególności opłaty mocowej), oraz cen paliw,
  • opłat środowiskowych, jak opłaty za usługi wodne, czy za zagospodarowanie osadów (prognozowany wzrost na najbliższe 12 miesięcy może sięgnąć blisko 37%),
  • wynagrodzeń (w ciągu 3 lat wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosła o ponad 33 %),
  • opłat lokalnych,
  • cen materiałów, a także
  • amortyzację i odpisy umorzeniowe.

Stawki za usługi wodociągowo-kanalizacyjne ustalane są według zasad podanych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 472 z późn. zm.), wydanego zgodnie z upoważnieniami zawartymi w ustawie. Konieczność ustalenia nowej taryfy jest związana z upływem terminu obowiązywania dotychczasowych taryf.

Taryfy określane są na podstawie niezbędnych przychodów, które w szczególności powinny pokryć bieżące utrzymanie sieci i jej konserwację oraz planowane w okresie obowiązywania stawek inwestycje Spółki w rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

- Ustalając ceny Spółka zawsze ma na uwadze dobro Klienta, dążąc do realizacji usług na jak najwyższym poziomie. Oznacza to także gotowość do świadczenia usług typu: konserwacja sieci, zapewnienie wymiany i odczytu wodomierza, obsługa należności za wodę i ścieki. Także u klientów nie korzystających aktywnie z posiadanych przyłączy. To generuje po stronie spółki stałe koszty, które wg obecnej praktyki nie mogą być przerzucane między odbiorcami (tak się dzieje, gdy mamy do czynienia z odbiorcą, który nie pobiera wody – pozostali odbiorcy „składają się” by pokryć koszty jego obsługi). Stąd ogólną tendencją jest wprowadzanie opłat abonamentowych, co znalazło odzwierciedlenie w nowej taryfie. To zapobiega występowaniu tzw. finansowania skrośnego, co jest m.in. celem różnicowania grup odbiorców w taryfie. Należy nadmienić, iż organ regulacyjny ocenia projekt taryfy wraz z uzasadnieniem nie tylko pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, ale także bada koszty pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen – czytamy w komunikacie PGK.

W obowiązującej od 1 września taryfie znalazło się 12 grup odbiorców w zależności od rodzaju usług z których korzystają.

Więcej o:
radomsko pgk radomsko taryfa za wodę i ścieki

Załączniki

decyzja-po-rzt-70-93-2021_d_mz.pdf

zalacznik-do-decyzji-po-rzt-70-93-2021_d_mz.pdf

Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE