Niepełnosprawne osoby na rynku pracy

Niepełnosprawne osoby na rynku pracy Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

We wtorek, 25 maja obradowała Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Radomszczańskiego. Radni przyjęli informację Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku na temat wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2020 rok.

Osoby niepełnosprawne stanowią grupę bezrobotnych, która ze względu na istniejące bariery społeczne ma największe trudności w uzyskaniu zatrudnienia. Podczas ostatniej komisji radni zapoznali się z raportem na temat wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (za 2020 rok) przygotowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku.

Ogółem według stanu na 31.12.2020 r. w PUP zarejestrowanych było 142 bezrobotnych niepełnosprawnych (wg. miejsca zamieszkania; w miastach - 84, na wsi - 58). Z analizy struktury według wieku wynika, że - podobnie jak w 2019 roku - większość z nich to ludzie między 50 a 59 lat, spadła natomiast liczba bezrobotnych niepełnosprawnych w wieku 60 lat i więcej. W 2020 roku najliczniejsza grupa bezrobotnych z niepełnosprawnością posiadała doświadczenie zawodowe w przedziale od 5 do 10 lat (34 osoby).

Od 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, które są finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2020 roku zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Radomszczańskiego, ze środków PFRON, Urząd Pracy otrzymał kwotę 240 000 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej. Wydatkowanie środków PFRON w 2020 r. było jednak utrudnione ze względu na stan pandemii koronawirusa.

Więcej o:
radomsko starostwo radomsko komisja zdrowia rada powiatu radomszczańskiego rynek pracy osoby niepełnosprawne
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE