Nie spodziewałam się tego [wywiad]

Nie spodziewałam się tego [wywiad] Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

O rozmowach koalicyjnych w wyniku, których desygnowano nowego starostę, o najbliższych planach, współpracy z opozycją, a także tegorocznych inwestycjach Tomasz Kolmasiak rozmawia z Beatą Pokorą, starostą powiatu radomszczańskiego.

TOMASZ KOLMASIAK: Była Pani zaskoczona wysunięciem swojej osoby na stanowisko starosty? Czy był to może ustalony wcześniej ruch?
BEATA POKORA: Moja kandydatura na stanowisko starosty była wynikiem rozmów koalicyjnych. Nie mniej jednak podczas rozmów zaskoczenie było, gdyż osób przygotowanych merytorycznie, z dużym doświadczeniem samorządowym jest wśród radnych powiatowych dużo, wiec nie spodziewałam się, że akurat zaproponowana zostanie moja kandydatura.

Jaka była lub będzie Pani pierwsza decyzja jako nowego starosty?
Starosta Powiatu nie jest wybierany w wyborach bezpośrednich, tak jak wójt, prezydent czy burmistrz, dlatego decyzje jakie podejmuję muszą być skonsultowane z Zarządem i uzyskać poparcie Rady Powiatu. Dlatego jakąkolwiek podejmę decyzje, będzie ona wspólnym stanowiskiem wymienionych wyżej organów. Pierwsze decyzje dotyczyć będą Domów Pomocy Społecznych, gdyż wiem ile trudu, poświęceń wymaga praca z osobami starszymi i chorymi. Więcej szczegółowych nie chcę zdradzać.

Współpraca z opozycją - jak ją Pani widzi? Czy odpowie Pani na sugestię Jerzego Kaczmarka, że opozycja też powinna ponosić odpowiedzialność za rządzenie powiatem i szpitalem, a co za tym idzie otrzymać stanowiska kierownicze?
Odpowiedzialność w mniejszym lub większym zakresie ponoszą wszyscy radni powiatowi bez względu na to czy stanowią koalicję czy opozycję. Oczywiście najbardziej chodzi mi o tą odpowiedzialność wobec swoich wyborców. Odnosząc się do słów pana Jerzego Kaczmarka powiem jeszcze raz: Jestem zaszczycona pochwałami, które padły pod moim adresem na ostatniej sesji oraz propozycją szeroko rozumianej współpracy. Już na sesji powiedziałam, że ze swojej strony uczynię wszystko, aby ta współpraca układała się prawidłowo, bo to będzie korzystne dla mieszkańców naszego powiatu. W radzie powiatu zasiada wielu doświadczonych samorządowców, osób kompetentnych w różnych dziedzinach, dlatego jeżeli tylko będzie taka ich wola, skorzystam z ich pomocy a wszystkie rady i sugestie będą dla mnie drogowskazem jak tą funkcje, która mi powierzono sprawować jak najlepiej potrafię.

Czy stanowisko członka zarządu faktycznie ubędzie w najbliższym czasie z prezydium zarządu powiatu, czy Urszula Borowiecka dotrwa już do końca kadencji?
Będziemy do końca kadencji ze względu na to, aby nie generować kosztów pracować w 3-osobowym zarządzie. Po uprawomocnieniu się uchwały dotyczącej zmian w statucie pani Urszula Borowiecka złoży rezygnację. Myślę, że potrwa to około jednego miesiąca.

Wybory samorządowe za pasem, jest już decyzja co do Pani udziału w nich?
Chciałabym wziąć udział w tegorocznych wyborach samorządowych, jednakże decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta.

Jakie najważniejsze inwestycje znajdują się w tegorocznym budżecie powiatu?
Najważniejsze inwestycje to: modernizacja węzła ciepłowniczego wraz z wymianą centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska, remont łazienek oraz budowa wiaty i dostawa agregatu prądotwórczego w celu zabezpieczenia w razie braku dostaw prądu w DPS Radomsko, odwodnienie terenu, remont placów wokół budynków, podjazdów dla niepełnosprawnych wymiana kostki brukowej w DPS Radziechowice. W Radziechowicach będzie to kolejny etap zadania pod nazwą „Modernizacja DPS Radziechowice”. Natomiast w Zespole Placówek Oświatowych planujemy odwodnienie terenu i położenie kostki brukowej oraz drugi etap prac mykologicznych wewnątrz budynku.

A drogi?
Z inwestycji drogowych zaplanowaliśmy przebudowę ulicy Jagiellońskiej, Sikorskiego oraz przebudowę mostu w miejscowości Zalesiczki (gmina Dobryszyce). Kolejne zadania inwestycyjne będą wprowadzone do budżetu na 2018 po podziale nadwyżki budżetowej, jeszcze w pierwszym kwartale tego roku.

Proszę jeszcze powiedzieć, jak zapowiada się w tym roku współpraca starostwa z gminami? Czy również będziecie Państwo realizować inwestycje wspólnie z nimi? Jeśli tak, to jakie?
Myślę, że współpraca z wójtami będzie przebiegała pomyślnie dla każdej ze stron. Pierwsze spotkanie z włodarzami gmin zaplanowane jest na 16 lutego.
Dziękuję za rozmowę.

Więcej o:
beata pokora starosta powiat radomszczański inwestycje wybory rozmowa wywiad
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE