Nauczycielskie awanse

Nauczycielskie awanse Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Pięcioro nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Radomszczański odebrało z rąk starosty Beaty Pokory i wicestarosty Jakuba Jędrzejczaka akt nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Warunkiem uzyskania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego było odbycie stażu wymaganego, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną. W gronie nauczycieli mianowanych znaleźli się:

- Katarzyna Grabna-Krok z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku
- Ryszard Jaros ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku
- Joanna Kurzelewska z Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku
- Aneta Pawlak z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku
- Ks. Andrzej Wszołka z Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku

- Gratuluję Państwu uzyskanego kolejnego stopnia awansu zawodowego i życzę satysfakcji z pełnionej misji kształcenia i wychowania młodego pokolenia, pracy w twórczej atmosferze sprzyjającej podejmowaniu nowatorskich wyzwań oraz realizacji zawodowych planów – życzyła nowym nauczycielom mianowanym starosta Beata Pokora.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności zawodowych.

Więcej o:
radomsko starostwo radomsko nauczyciele awans zawodowy nauczyciel mianowany
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE