Nauczyciele z podstawówek i przedszkoli awansowani

Nauczyciele z podstawówek i przedszkoli awansowani

W Urzędzie Miasta Radomska odbyły się egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radomsko.

Komisje egzaminacyjne, powołane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomska, pozytywnie oceniły prezentacje dorobku zawodowego nauczycieli oraz ich odpowiedzi na pytania członków komisji.

5 lipca egzamin zdało 5 nauczycieli w tym:

- nauczyciel języka angielskiego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Radomsku;
- nauczyciel języka polskiego/nauczyciel wspomagający posiadający kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Radomsku;
- nauczyciel wspomagający posiadający kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Radomsku;
- nauczyciel wychowania przedszkolnego zatrudniony w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Radomsku;
- nauczyciel wychowania przedszkolnego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku.

Więcej o:
nauczyciele awans psp
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE