Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Radomszczańskiego. Wprowadzono zmiany w budżecie

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Radomszczańskiego. Wprowadzono zmiany w budżecie Fot. Klaudia Gajda

W środę, 7 września odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Radomszczańskiego, jej powodem była potrzeba pilnych zmian w budżecie.

Wszyscy obecni radni - 21 osób - głosowali za przedstawionymi zmianami w budżecie powiatu na 2022 rok oraz zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2019-2029. Jedna z najważniejszych - związana jest z inwestycjami w poprawę infrastruktury drogowej, na które powiat uzyskał dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład. W związku z trwającymi postępowaniami przetargowymi na przebudowę dróg powiatowych po otwarciu ofert konieczne było zwiększenie w budżecie planu wydatków w 2022 r. o kwotę 71.084 zł, a w 2023 r. - o kwotę 1.400.596 zł (wartość zadania ogółem 21.471.680 zł, 2022 r. - 1.071.084 zł, 2023 r.- 20.400.596 zł).

Do budżetu wprowadzono również korekty związane m. in. z: otrzymaniem środków z Gminy Żytno (47.387 zł) na dofinansowanie remontu drogi w Pągowie oraz z Gminy Kamieńsk (115.694 zł) na dofinansowanie remontu ul. Wieluńskiej w Kamieńsku, z otrzymaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID 16.968 zł na utrzymanie DPS w Radomsku i DPS w Radziechowicach, a także ze zwiększeniem o 315.949 zł subwencji oświatowej na zatrudnienie nauczycieli psychologów specjalnych, pedagogów i logopedów oraz pokrycie skutków zmian w zakresie wynagrodzeń dla nauczycieli stażystów i kontraktowych. Powiat przeznaczy też 14.000 zł na zakup dla Gminy Żytno sprzętu do utrzymania terenów zielonych, 140.400 zł - na karczowanie krzaków na poboczach dróg powiatowych i 250.000 zł na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku DPS w Radziechowicach.

Więcej o:
Sesja Rady Powiatu Radomszczańskiego Radomsko Sesja Rady Powiatu Radomszczańskiego
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE