Nabory wniosków w PUP

Nabory wniosków w PUP Fot. ilustracyjne/sxc.hu

W terminie od 7 do 11 maja, w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku przyjmowane będą wnioski: o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców oraz o zorganizowanie staży.

Środki KFS na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców mogą być przeznaczone na:
- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Natomiast staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. W roku 2018, PUP będzie kierował osoby bezrobotne na staż na okres 6 miesięcy.

Planowane staże realizowane będą w ramach:

Programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (III)" w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój) - dla osób do 29 roku życia (które nie ukończyły 30 lat) oraz programu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - dla osób po 29 roku życia (które ukończyły 30 lat), znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Regulaminy oraz aktualne wnioski znajdują się w siedzibie Urzędu: ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko odpowiednio w pok. nr 20 (KFS) oraz pok. nr 25 (staże) oraz na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl w zakładce Dla Pracodawców. Szczegółowe informacje można również uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58 wew. 66 (KFS) lub wew. 12 (staże).

Więcej o:
pup pup radomsko staż szkolenie
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE