Nabory w pośredniaku

Nabory w pośredniaku

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza kolejne w tym roku nabory wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców oraz o zorganizowanie staży.

Wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców oraz o zorganizowanie staży przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku (sala obsługi) w terminie
od 25 do 29 września 2017 r.

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu w sprawie zasad organizacji staży, Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku w roku 2017 będzie kierował osoby bezrobotne na staż na okres 6 miesięcy.

Środki KFS na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców mogą być przeznaczone na: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Regulaminy przyznawania wymienionych form pomocy oraz aktualne wnioski dostępne są na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl w zakładce Dla pracodawców oraz w siedzibie urzędu (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko, Referat Programów Rynku Pracy, pokój nr 20 i nr 25). Szczegółowe informacje można uzyskać również dzwoniąc pod nr tel. 44 683 73 56 do 58 wew. 66 (KFS) lub 12 (staże).

Więcej o:
pup radomsko urząd pracy radomsko staże radomsko praca radomsko staż
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE