Nabór wniosków o zorganizowanie staży

Nabór wniosków o zorganizowanie staży

Powiatowy Urząd Pracy od 7 do 11 stycznia będzie przyjmował wnioski o zorganizowanie staży.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku,  w roku 2019 będzie kierował osoby bezrobotne na staż na okres 6 miesięcy.

Wnioski o zorganizowanie staży przyjmowane będą w dniach od 7 do 11 stycznia 2019 r. w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku znajdującym się na sali obsługi klientów.

Planowane staże realizowane będą w ramach środków Funduszu Pracy oraz Programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - dla osób do 29 roku życia (które nie ukończyły 30 lat) i Programu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (V)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - dla osób po 29 roku życia (które ukończyły 30 lat), znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Należy pamiętać, iż przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od jej profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji i szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą klienta w urzędzie.

Regulamin oraz aktualne wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu: ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko pok. nr 25 oraz na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w dokumentach do pobrania, w zakładce Dla Pracodawców i przedsiębiorców. Szczegółowe informacje można również uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58 wew. 12.

Więcej o:
staż pup pup radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE