Nabór wniosków o przyznanie wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Fot. PUP w Radomsku

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabory wniosków.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza następujące nabory wniosków:

dla pracodawców:

o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu.

dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Radomsku jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu:
o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 29 sierpnia do 2 września 2022 r.

W ramach limitu podstawowego pozostała do dyspozycji kwota 160 000,00 zł. Dodatkowo Urząd dysponuje środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku" dofinansowanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze G. w wysokości 60 000,00 zł.

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach takich jak osoby bezrobotne, określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wydatki te będą finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane w/w formami wsparcia powinny złożyć, w ogłoszonym terminie naboru, odpowiedni wniosek. Wszystkie potrzebne dokumenty są dostępne w siedzibie Urzędu (Radomsko, ul. Tysiąclecia 2) lub na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w zakładce 

Informacje na temat ogłoszonych naborów można uzyskać w siedzibie Urzędu lub dzwoniąc pod wskazane numery telefonów:

wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – pokój nr 26, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 38,
środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności
w formie spółdzielni socjalnej - pokój nr 26, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 38.

Więcej o:
Nabór wniosków o przyznanie wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PUP Radomsko Radomsko PUP
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE