Nabór w programie ASOS 2019

Nabór w programie ASOS 2019

Do 21 grudnia 2018 roku organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać oferty w konkursie na dofinansowanie projektów ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

W projekcie budżetu na przyszły rok na program zagwarantowano 40 mln złotych. Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci wynosi od 20.000 zł do 200.000 zł. Z tych środków będą dofinansowane projekty, które będą wpływały na poprawę jakości i poziomu życia seniorów. Program powstał z myślą o osobach, które kończą swoją aktywność zawodową.

Celem Programu jest:
- zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych;
- tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz potencjału intelektualnego seniorów;
- rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej;
- zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspierania działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji.

Zgłoszone zadania mogą być realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat Programu ASOS można uzyskać w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00 pod numerem telefonu 022/ 661 18 76.

Więcej na stronie internetowej programu (kliknij).

Więcej o:
asos program seniorzy aktywność społeczna
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE