Nabór przedstawicieli NGO do komisji konkursowych w Radomsku

Nabór przedstawicieli NGO do komisji konkursowych w Radomsku Fot. UM Radomsko

Prezydent Radomska zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Radomska, do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert na rok 2023, którzy mogliby zostać powołani w skład komisji konkursowej.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Prezydent Miasta Radomska, uwzględniając rodzaj zadania publicznego, na które został ogłoszony, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert.

Zadania komisji konkursowej:
• ocena pod względem formalnym i merytorycznym złożonych ofert, wg kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,
• opiniowanie ocenionych ofert,
• rekomendowanie zaopiniowanych ofert Prezydentowi Miasta Radomska.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na www.bip.radomsko.pl (w zakładce organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania) oraz w Urzędzie Miasta pok. 208 (II piętro), należy składać do dnia 16 grudnia br. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich - Centrum Aktywności Społecznej pod numerem telefonu: 44 685 45 32 lub 44 685 44 89.

Więcej o:
Nabór przedstawicieli NGO do komisji konkursowych w Radomsku
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE