Nabór na staż

Nabór na staż Fot. ilustracyjne/sxc.hu

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie staży.

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. W roku 2019, PUP będzie kierował osoby bezrobotne na staż na okres 6 miesięcy.

Wnioski o zorganizowanie staży przyjmowane będą w dniach od 28 stycznia do 1 lutego 2019 r. w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku znajdującym się na sali obsługi klientów.

Planowane staże realizowane będą w ramach środków Funduszu Pracy oraz:

Programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - dla osób do 29 roku życia (które nie ukończyły 30 lat). Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku jako bezrobotne. Priorytetowo będą traktowane osoby, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Programu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (V)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - dla osób po 29. roku życia (które ukończyły 30 lat), znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Należy pamiętać, iż przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od jej profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji i szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą klienta w urzędzie.

Regulamin oraz aktualne wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu: ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko pok. nr 25 oraz na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w dokumentach do pobrania. Szczegółowe informacje można również uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58 wew. 12.

Więcej o:
staż pup pup radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE