Nabór kandydatów do komisji konkursowych na zadania realizowane przez NGO w 2021

Nabór kandydatów do komisji konkursowych na zadania realizowane przez NGO w 2021

Magistrat zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty działające na terenie Miasta Radomsko do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert na rok 2021.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

- Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Prezydent Miasta Radomska, uwzględniając rodzaj zadania publicznego, na które został ogłoszony, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert – informują urzędnicy z magistratu.

Zadania komisji konkursowej: ocena pod względem formalnym i merytorycznym złożonych ofert, wg kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie, opiniowanie ocenionych ofert, rekomendowanie zaopiniowanych ofert Prezydentowi Miasta Radomska.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na www.bip.radomsko.pl (w zakładce organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania) oraz w Centrum Aktywności Społecznej pok. 208 (II piętro), należy składać do dnia 31 grudnia br. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta.

Szczegółowych informacji udziela Centrum Aktywności Społecznej pod numerem telefonu: 44 685 45 32 lub 44 685 44 89.

Więcej o:
trzeci sektor ngo radomsko organizacje pozarządowe w radomsku program współpracy
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE