Na nadzwyczajnej sesji o remoncie ul. Piłsudskiego w Radomsku

Na nadzwyczajnej sesji o remoncie ul. Piłsudskiego w Radomsku Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Potrzeba dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2023 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2023-2029 spowodowały konieczność zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego, która odbyła się w środę 5 kwietnia 2023 r.

Radni zagłosowali za zwiększeniem dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 900 000 zł w związku z otrzymaniem pomocy z budżetu Miasta Radomsko na remont drogi powiatowej - ul. Piłsudskiego w Radomsku (wartość zadania realizowanego w 2023 i 2024 r. - 3 562 419 zł).

Jest to efekt porozumienia między władzami miasta i powiatu, na mocy którego powiat zobowiązał się w ramach modernizacji nawierzchni i chodnika ul. Piłsudskiego, wyremontować także infrastrukturę podziemną (m.in. kanalizację), które to zadanie leży w gestii służb miejskich.

Inwestycja zakłada przeprowadzenie remontu wszystkich elementów pasa drogowego z zachowaniem ich dotychczasowych parametrów. Wykonane mają zostać: nowa nawierzchnia jezdni o szerokości 7,5 m, nowe krawężniki, nowa nawierzchnia zjazdów oraz chodników. 

Do końca kwietnia starostwo ma ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański rada powiatu radomszczańskiego sesja nadzwyczajna sesja ulica piłsudskiego remont
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE