Na jakich zasadach banki mogą udzielić kredytu dla rolnika?

Na jakich zasadach banki mogą udzielić kredytu dla rolnika?

Pożyczka dla rolnika może stanowić nieocenioną pomoc dla właścicieli gospodarstw rolnych. Kredyty rolnicze to oferta stworzona specjalnie dla nich. Spłaty rat takiego kredytu można dostosować do sezonowości dochodów. Zdolność kredytową rolnika liczy się też nieco inaczej, niż w przypadku osób zatrudnionych na umowę na czas nieokreślony. Co ważne, niektóre kredyty dla rolników można otrzymać na preferencyjnych warunkach.

To wszystko sprawia, że zainteresowanie kredytami tego typu jest bardzo duże. Zanim wybierzesz się do banku, poznaj podstawowe zasady, którymi kierują się instytucje finansowe przy ich udzielaniu.

Kto może ubiegać się o kredyt dla rolnika?

Bank musi mieć podstawę do udzielenia kredytu rolniczego. Nie udzieli go przecież, bazując wyłącznie na tym, że zgłaszająca się do nich osoba twierdzi, że jest rolnikiem. Każdy bank samodzielnie ustala, w jaki sposób dokona weryfikacji. Pomocne mogą się okazać wszelkie dokumenty poświadczające uzyskane dochody, a także akt własności gruntów rolnych.

Szczególnym przypadkiem są preferencyjne pożyczki dla rolnika z dopłatami ARiMR. W takim przypadku zasady przyznawania dopłat ustala Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W zależności od typu kredytu preferencyjnego może się okazać, że barierę będzie stanowił wiek lub zbyt krótki czas prowadzenia działalności rolniczej. Niektóre rodzaje pomocy są przyznawane wyłącznie osobom, które są niewypłacalne w rozumieniu obowiązującego prawa lub są w trudnej sytuacji finansowej.

Nawet w przypadku kredytów preferencyjnych to bank decyduje o tym, czy pożyczka zostanie udzielona. ARiMR zapewnia dopłaty, jednak nie ma wpływu na decyzję o przyznaniu kredytu danej osobie.

Jakie dokumenty warto zabrać ze sobą do banku?

Przede wszystkim należy zadbać o dokument tożsamości. W tym celu wystarczy dowód osobisty lub paszport. Poza tym do wyliczenia zdolności kredytowej mogą się przydać:

• zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy,
• zaświadczenie o posiadanych hektarach przeliczeniowych i fizycznych,
• akty własności gruntów lub umowy dzierżawy,
• wykazy, faktury VAT, zaświadczenia i paragony dokumentujące zyski ze sprzedaży produktów rolnych,
• wyciąg z rachunku bankowego,
• zaświadczenie o otrzymaniu dotacji unijnych i krajowych,
• zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek ZUS i KRUS,
• nakaz opłacenia podatku rolnego oraz potwierdzenie uregulowania tej należności.

Nie każdy bank będzie wymagał wszystkich wymienionych dokumentów. Warto jednak mieć je przy sobie, by rozeznać się w ofercie różnych instytucji i wybrać spośród nich najlepszą dla siebie. Warto pamiętać, że uzyskane zaświadczenia są ważne jedynie przez krótki czas. Z tego względu starania o pożyczkę rolniczą wiążą się z mnóstwem formalności, których trzeba dopilnować jednocześnie.

Banki zwracają uwagę na historię kredytową przed udzieleniem kredytu dla rolnika.
Biuro Informacji Kredytowej gromadzi i przechowuje dane na temat każdego zaciąganego kredytu. Co ciekawe, jeśli spłacasz swoje zobowiązania regularnie, informacje na ten temat znikają z Twojej historii kredytowej z chwilą uregulowania wszystkich należności. Aby pozytywna historia była widoczna dla banków, trzeba o to wystąpić.

Negatywna historia kredytowa jest przechowywana nawet do 5 lat i może spowodować odmowę przyznania pożyczki dla rolnika. W najlepszym wypadku kredyt rolniczy zostanie udzielony, jednak na gorszych zasadach (większe oprocentowanie, krótszy okres kredytowania).

Więcej o:
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE