Na co zwrócić uwagę przy kupnie auta? 3 rzeczy o których warto pamiętać!

Na co zwrócić uwagę przy kupnie auta? 3 rzeczy o których warto pamiętać! Fot. freepik.com

Zakup auta to dla wielu kierowców emocjonujący moment. Po skrupulatnych poszukiwaniach w końcu znajdujemy auto zgodne z naszymi oczekiwaniami i potrzebami. Zanim jednak zaczniemy świętować nowy nabytek, warto zatroszczyć się o wszystkie formalności, które wiążą się z zakupem auta. Podstawą takiej transakcji jest oczywiście kompletna umowa kupna sprzedaży auta. W tym artykule wymieniamy 3 rzeczy, na które szczególnie wyczulony powinien być kupujący.

Jak powinna wyglądać umowa kupna sprzedaży auta?

Przy zakupie używanego auta z komisu lub od osoby prywatnej niezbędna jest umowa kupna sprzedaży samochodu, która pozwoli nowemu nabywcy załatwić wszelkie formalności po transakcji, w tym również rejestrację auta w wydziale komunikacji. Niezależnie od tego, czy kupujesz małe auto miejskie czy też 7 osobowe auto rodzinne, przy zawieraniu transakcji powinieneś zwrócić uwagę na kilka istotnych zapisów, które mogą skutecznie zabezpieczyć Twoje interesy i zagwarantować ochronę w sytuacji, gdyby wynikły jakiekolwiek komplikacje po zakupie auta.

Jeśli chodzi o najważniejsze informacje, które powinna obejmować umowa kupna sprzedaży auta, powinny to być: szczegółowe dane osobowe obu stron transakcji (w tym PESEL i nr dokumentu tożsamości), informacje o aucie i jego specyfikacji technicznej, wartość transakcji, sposób zapłaty i przekazania auta kupującemu, jak również data i miejsce sporządzenia umowy. Wszystkie strony transakcji powinny złożyć swój podpis na wszystkich stronach umowy zawierających treść. Każda strona powinna również otrzymać swój egzemplarz umowy. Wzór umowy kupna sprzedaży auta można bez problemu ściągnąć z Internetu. W momencie zawierania takiej umowy kupujący powinien być wyczulony na trzy istotne kwestie, które omówimy w kolejnych akapitach.

Oświadczenie sprzedawcy o braku wad prawnych

Bardzo istotnym elementem umowy kupna sprzedaży samochodu powinno być oświadczenie ze strony sprzedającego, że samochód jest jego własnością, jest wolny od wad prawnych i praw osób trzecich, a ponadto nie jest on przedmiotem żadnego postępowania. Takie oświadczenie zabezpiecza interesy kupującego, gdyby po transakcji okazało się jednak, że auto posiadało współwłaścicieli lub było np. zabezpieczeniem kredytu w banku. Brak takiego oświadczenia w przypadku nieuczciwego sprzedającego może nieść ze sobą poważne konsekwencje. Jeśli sprzedający próbuje „wykręcić się” z takiego oświadczenia lub odmawia umieszczenia go w treści umowy, wówczas kupującemu pozostaje niestety zrezygnowanie z zakupu tego samochodu.

Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym

Ta część umowy jest bardzo istotna przede wszystkim ze strony sprzedającego, ale także nabywca powinien zwrócić na nią uwagę. Otóż w Polsce obowiązuje prawo rękojmi, które daje nabywcy możliwość zwrócenia auta i odzyskania pieniędzy lub ubiegania się rekompensaty w sytuacji, gdy po sprzedaży okaże się, że sprzedający celowo zataił informacje o pewnych wadach i mankamentach pojazdu. W związku z tym, na umowie kupna sprzedaży powinno się znaleźć oświadczenie, w którym kupujący deklaruje, że zapoznał się ze stanem technicznym. Jednakże należy w tym miejscu wymienić wszystkie te wady i mankamenty, o których poinformował nas sprzedający. Jeśli po fakcie okaże się, że samochód posiada także inne wady i wszystko wskazuje na to, że wiedział o nich sprzedający, jeśli nie będzie ich na umowie, wówczas kupującemu wciąż przysługiwać będzie prawo rękojmi.

Zobowiązanie do zapłacenia podatku PCC

Zawarcie transakcji takiej jak sprzedaż samochodu tworzy obowiązek odprowadzenia podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC). Kto w tej sytuacji jest zobowiązany do opłacenia takiego podatku? Jak się okazuje, prawo nie narzuca takiego obowiązku na jedną ze stron. To właśnie strony transakcji powinny między sobą ustalić, kto będzie odpowiedzialny za uiszczenie opłaty w urzędzie skarbowym. Zwyczajowo przyjmuje się, że to nabywca samochodu powinien odprowadzić podatek PCC, aczkolwiek postanowienia stron w umowie mogą być inne. Teoretycznie to sprzedający może zadeklarować spełnienie tego obowiązku, choć jest to rzadkość. Podatek PCC po zakupie auta należy uiścić w przeciągu 14 dni od momentu zawarcia umowy.

Jak usprawnić formalności związane z zakupem auta?

Polskie prawo nie narzuca konkretnego kształtu umowy kupna sprzedaży auta i daje nam sporą swobodę w kwestii przygotowania takiej umowy. Przygotowanie umowy to obowiązek spoczywający na sprzedawcy, ale w praktyce obie strony mogą wspólnymi siłami spisać umowę, która ich zdaniem odpowiednio zabezpieczy interesy obu stron. Ogromnym ułatwieniem może być gotowy wzór umowy, który można pobrać na https://autoumowa.pl/. Nabywca jak najbardziej może zaproponować swój wzór umowy, zwłaszcza, gdy jego zdaniem umowa przygotowana przez sprzedawcę jest niekompletna i nie zawiera kluczowych dla kupującego informacji. Przed złożeniem swojego podpisu należy jeszcze raz uważnie zweryfikować wszystkie informacje zawarte w umowie.

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE