Można zgłaszać uwagi do planu zagospodarowania

Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta czeka na uwagi i wnioski radomszczan.

Od 12 listopada, do publicznego wglądu jest plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu w rejonie ulic: Unii Europejskiej, Odległej do północnej granicy miasta i trasy A1, oraz prognozowane oddziaływanie tego zagospodarowania na środowisko.


Wnoszone uwagi i wnioski można składać pisemnie, ustnie lub poprzez komunikację elektroniczną do Prezydenta Miasta. W treści uwagi/wniosku należy podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wzmianka.  Zainteresowani mają na to czas nie później niż do dnia 16 stycznia 2013 r.

Dokumenty są przygotowane do wglądu i czekają na wszystkich zainteresowanych w pokoju 201 w UM Radomska do dnia 11 grudnia br.

Magistrat zaprasza również wszystkich zainteresowanych mieszkańców na publiczną debatę dotyczącą planu – odbędzie się ona 27 listopada o godzinie 15.30 w sali 104 Urzędu Miasta.

Więcej o:
zagospodarowanie przestrzenne debata urząd miasta radomska
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE