Most na trasie Radomsko - Kobiele Wielkie ponownie przejezdny

31 października oficjalnie otwarty został most w miejscowości Orzechów (gm. Kobiele Wielkie) na rzece Orzechówce. Przebudowa mostu wraz z dojazdami dojazdy na odcinku 115 m kosztowały łącznie 326 790,29 zł.

31 października oficjalnie otwarty został most w miejscowości Orzechów (gm. Kobiele Wielkie) na rzece Orzechówce. Przebudowa mostu wraz z dojazdami dojazdy na odcinku 115 m kosztowały łącznie 326 790,29 zł.
Wyremontowany most w Orzechowie. Fot. radomszczanski.pl
Ze względu na postępującą degradację obiektu (zagrażającą bezpieczeństwu jego użytkowników) Zarząd Powiatu Radomszczańskiego podjął decyzję o remoncie mostu na rzece Orzechówka w ciągu drogi powiatowej Radomsko - Kobiele Wielkie w miejscowości Orzechówek/Orzechów (gm. Kobiele Wielkie). Na czas realizacji przebudowy mostu część drogi została wyłączona z ruchu kołowego. Dziś kierowcy mogą już poruszać się bez przeszkód, a nowy most służy mieszkańcom.

Przebudowę mostu zrealizowała firma BANIMEX Sp. z o.o. z Będzina. W ramach inwestycji wykonano: naprawę i reprofilację płyty pomostu, naprawę powierzchniową pozostałych elementów żelbetowych, ścianki zapleczne i płyty przejściowe, zamontowano deski gzymsowe i kapy ułożono izolacje płyty nośnej i nawierzchnio – izolację na chodnikach, ułożono dreny podłużne i poprzeczne, osadzono wpusty, ułożono nawierzchnię jezdni i dojazdy, wykonano urządzenia dylatacyjne na obiekcie, zamontowano system odprowadzania wody z wpustów i sączków na obiekcie, reprofilację skarp i stożków nasypowych, zabezpieczenie antykarbonatyzacyjne powierzchni betonowych, zamontowano bariery.

Podczas uroczystości Starosta Robert Zakrzewski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby most i droga zostały przebudowane oraz udostępnione mieszkańcom.

To już siódmy most przebudowany i wyremontowany w ciągu ostatnich czterech lat z środków budżetu Powiatu Radomszczańskiego.

Więcej o:
remonty drogi remont dróg urząd miasta urzą radomsko powiat radomszczanski starostwo
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE