MOPS wypłaci dodatek elektryczny 1000 zł lub 1500 zł

MOPS wypłaci dodatek elektryczny 1000 zł lub 1500 zł

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. W Radomsku wnioski można składać od 1 grudnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana na dwa progi uzależnione od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego:

- 1000 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na poziomie do 5000 kWh;
- 1500 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na poziomie przekraczającym 5000 kWh. Do wniosku o wyższą kwotę wsparcia należy dołączyć rachunki za energię, które poświadczą o przekroczeniu limitu 5 MWh prądu w 2021 roku.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które korzystają z paneli fotowoltaicznych nawet, gdy do ogrzewania domu wykorzystują pompę ciepła. Wynika to z art. 26 ust. 2 ustawy o dodatku elektrycznym tj. W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje”.

Dodatek ten nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku na inne źródła ciepła (pelet drzewny, olej, gaz, drewno kawałkowe).

Wypełnione wnioski w wersji papierowej można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku ul. Kościuszki 10, 97-500 Radomsko:
- w biurze podawczym,
- drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP

Wzór wniosku dostępny jest w załączniku pod tekstem.

Więcej o:
dodatek elektryczny mops mops radomsko zasiłek

Załączniki

wzor-wniosku.pdf

Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE