MOPS w Radomsku prosi seniorów o wyrozumiałość. Są trudności w świadczeniu usług opiekuńczych

MOPS w Radomsku prosi seniorów o wyrozumiałość. Są trudności w świadczeniu usług opiekuńczych

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku poinformowała, że w związku ze znaczącym wzrostem zachorowań na Covid-19 trudna sytuacja zdrowotna dotyka z każdym dniem również pracowników MOPS. Ma to – jak podkreśla dyrektor Andrzej Barszcz, ogromny wpływ na coraz większe trudności w świadczeniu usług opiekuńczych u osób starszych w ustalonym wcześniej wymiarze godzinowym.

- W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku jest zmuszony wprowadzić dodatkowe obostrzenia związane ze świadczeniem usług opiekuńczych celem minimalizacji możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się COVID-19. Zgodnie z Instrukcją dotyczącą realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARC-CoV-2, wydaną przez Wojewodę Łódzkiego dnia 14 marca 2020 r. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzone zostały ograniczenia w świadczeniu powyższych usług – informuje Andrzej Barszcz, dyrektor MOPS w Radomsku.

Świadczenia te będą wykonywane w sytuacji bezwzględnej konieczności.

Usługi opiekuńcze będą świadczone w szczególności osobom samotnym lub w rodzinie, której członkowie ze względu na wiek i stan zdrowia nie są w stanie zapewnić odpowiedniej pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

Stosowne decyzje w tej sprawie będą podejmowane indywidualnie, po uprzednim kontakcie i wnikliwym rozeznaniu aktualnej sytuacji bytowej i zdrowotnej rodziny.

- W obecnej sytuacji priorytetowym zadaniem jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwo zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych, które w sposób szczególny narażone są na zachorowania. Ograniczenie kontaktu z osobami z zewnątrz może przyczynić się do zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem. Liczymy na wyrozumiałość i współpracę w szczególności rodzin osób, które korzystają z usług opiekuńczych i czasowe przejęcie i zapewnienie, w ramach własnych możliwości, opieki – dodaje Andrzej Barszcz.

Więcej o:
radomsko mops radomsko usługi opiekuńcze koronawirus seniorzy
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE