MOPS w Radomsku poszukuje rodzin wspierających

MOPS w Radomsku poszukuje rodzin wspierających

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku poszukuje rodzin, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi.

Rodzina, która przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Taka rodzina przy współpracy z asystentem rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności m.in. w: prawidłowej opiece i wychowaniu dziecka, prawidłowym prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i prawidłowym wypełnianiu ról społecznych.

Rodzina wspierająca jest rodziną zaprzyjaźnioną, może być rodziną z kręgu otoczenia dziecka.

Kandydaci po odpowiednim przeszkoleniu oraz pozytywnej opinii dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego, przy współpracy z asystentem rodziny, będą  pomagać rodzinom biologicznym dotkniętych kryzysem.

Obok satysfakcji z udzielanej pomocy rodziny te mogą liczyć na zwrot kosztów związanych z udzieleniem pomocy na podstawie umowy zawartej z dyrektorem MOPS.

Kontakt z radomszczańskim MOPS: 44 683 28 85.

Więcej o:
mops rodziny wspierające mops mops radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE