Monika Klekowska i Małgorzata Kołodziejska na stanowiskach dyrektorskich przez kolejne 4 lata

Monika Klekowska  i Małgorzata Kołodziejska na stanowiskach dyrektorskich przez kolejne 4 lata

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego rozpoczął procedury powierzenia – na kolejne cztery lata - stanowisk dyrektorów: w Zespole Placówek Oświatowo Wychowawczych - dyrektor Monice Klekowskiej, w Zespół Szkół Ekonomicznych im. T. Kotarbińskiego w Radomsku - dyrektor Małgorzacie Kołodziejskiej. Podaje Starostwo Powiatowe w Radomsku.

Na taki krok zezwalają znowelizowane w lutym tego roku - w związku ze stanem epidemii - przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Nauki. Obie panie dyrektor cieszą się dobrą opinią jako osoby prawidłowo zarządzające kierowaną przez siebie placówką, a ponadto spełniają kryteria formalne niezbędne do przedłużenia powierzenia stanowisk dyrektora.

Decyzja Zarządu Powiatu inicjuje przewidziane prawem procedury związane z powierzaniem stanowisk. Przed ostatecznym aktem powierzenia organ prowadzący będzie w tej sprawie zasięgać opinii rady pedagogicznej szkoły oraz opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Więcej o:
szkoły radomsko szkoły ponadpodstawowe radomsko zse radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE