Mniej bezrobotnych w powiecie

Mniej bezrobotnych w powiecie

Liczba osób bezrobotnych w naszym powiecie wciąż spada, w wielu branżach brakuje już rąk do pracy. To oznacza nowe wyzwania dla specjalistów z Powiatowego Urzędu Pracy. W poniedziałek 5 grudnia w Starostwie Powiatowym w Radomsku nastąpiło podsumowanie działań PUP.

Statystyki są dość optymistyczne. Liczna osób bezrobotnych w powiecie radomszczańskim na przełomie lat 2012 – 2016 zmniejszyła się niemal dwukrotnie – z około 7,5 tys. do nieco ponad 4 tys. osób. Rosną zaś kwoty wydawane na aktywną walkę z bezrobociem (11,5 mln zł w 2013 r, niemal 14 mln w 2016 r. i planowane - ponad 14 mln zł  w 2017 r.)

 W powiecie radomszczańskim wskaźnik bezrobocia wynosi obecnie 9,1 proc., plasujemy się nieco powyżej średniej.

- Na naszym rynku pracy wskaźniki bezrobocia spadają jednak szybciej niż ogólnokrajowe,   jest więc szansa, że wkrótce możemy mieć niższe bezrobocie niż średnia krajowa – poinformował Łukasz Więcek, dyrektor PUP w Radomsku.

Jak podkreślał, w tym roku PUP na aktywną walkę z bezrobociem przeznaczył rekordową kwotę niemal  14 mln złotych. Efektem tego jest m.in. refundacja 401 miejsc pracy dla stażystów, 171 miejsc pracy utworzonych w ramach programu zatrudniania osób do 30 roku życia, 165 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 84 dotacje na utworzenie miejsc pracy, 87 miejsc pracy utworzonych w ramach prac interwencyjnych, 41 miejsc pracy utworzonych w ramach robót publicznych, 242 osoby skierowane na prace społecznie użyteczne, 20 osób skierowanych na szkolenia indywidualne

W konferencji udział wzięli Starosta Radomszczański — Andrzej Plutecki, wicestarosta — Robert Zakrzewski, Przewodniczący Rady Powiatu — Jacek Ciecióra, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy — Łukasz Więcek, kierownik referatu pośrednictwa pracy PUP — Jadwiga Jaguszewska oraz kierownik referatu organizacyjnego PUP, Andrzej Pawłowski.

Info: Starostwo Powiatowe

Więcej o:
pup radomsko urząd pracy radomsko staże radomsko praca radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE