Młodzieżowe pomysły na miasto

Młodzieżowe pomysły na miasto

Jakie pomysły warto zrealizować w mieście? Jakie propozycje działań płyną ze strony młodzieży? Jak mogą wyglądać "Dni Radomska" 2018? Jak pracują komisje rady miasta? Z jakimi problemami muszą borykać się władze miasta? Jak wygląda głosowanie podczas posiedzenia radnych? Jakie działania można zrealizować w ramach "budżetu obywatelskiego"?

Nad tym wszystkim dziś (23 maja) rozmyślali, debatowali, dyskutowali a przede wszystkim, proponowali konkretne rozwiązania uczniowie z PG nr 3 w Radomsku. Właśnie dziś, w ramach projektu "Radomszczańska Szkoła Liderów - Po drabinie", zorganizowali posiedzenie (symulację) Młodzieżowej Rady Miasta.

Dwadzieścia pięć osób podzielonych zostało na siedem zespołów:

- grupa "władz miasta" z Prezydentem na czele
- Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
- Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej
- Komisja Bezpieczeństwa Publicznego
- Komisja Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego (z przewodniczącym Rady na czele)
- Komisja Oświaty,  Kultury i Kultury Fizycznej
- Grupa ds. budżetu obywatelskiego – reprezentująca mieszkańców miasta

Początkowo każdy z zespołów miał za zadanie wypracowanie takich pomysłów/projektów, które można w mieście zrealizować, zgodnie z zadaniami np. danej komisji. Władze miasta pracowały nad harmonogramem "Dni Radomska". Następnie, każdy z zespołów prezentował swój pomysł podczas posiedzenia Młodzieżowej Rady Miasta, pracami której kierował przewodniczący Rady (a w naszym przypadku Przewodnicząca). Po prezentacji następowało głosowanie, w ramach którego wybrane zostały najlepsze pomysły. Kolejnym etapem praca MRM było opracowanie listów otwartych do władz miasta, z szerszym opisem proponowanych działań. Listy już niedługi trafią na biurka Pana Prezydenta oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomsku. 

Symulację zakończyła debata ph. "Radomsko 2050 - Moje miasto przyszłości".

Podczas prac komisji, wśród wielu propozycji pojawiły się m.in.:

- budowa ścieżki zdrowia w parku Solidarności

- zwrócenie większej uwagi na segregację śmieci wśród mieszkańców z hasłem przewodnim "Dbaj o zdrowie, dbaj o kraj, sortuj śmieci, stwórzmy raj!"

- budowa parku dla zwierząt

- budowa aquaparku

- budowa harcówek w różnych dzielnicach miasta

- zagospodarowanie poprzemysłowych budynków na obiekty np. typu galerie artystyczne

- stworzenie punktów medycznych na terenie całego miasta (zapewniających pierwszą pomoc)

- akcje profilaktyczne w zakresie pomocy rodzinom z rodzin patologicznych

- zwiększenie inwestycji na polepszenie stanu dróg 

- utworzenie patroli interwencyjnych z mieszkańców miasta

- zatrudnienie wykwalifikowanych lekarzy w szpitalu (kooperacja z samorządem powiatowym)

- zamontowanie lamp oświetleniowych wykorzystujących energię odnawialną

- modernizacja stadionu przy ul. Brzeźnickiej

- wybudowanie wrotkowiska - temat wraca już po raz kolejny, naprawdę warto coś z tym zrobić

Wśród propozycji w ramach Dni Radomska pojawiły się m.in. wydarzenia artystyczne, próba bicia rekordu Guinessa, kino na leżakach.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego "Bank Ambitnej Młodzieży". Organizatorem konkursu grantowego "Bank Ambitnej Młodzieży" (BAM) jest Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły.

 info: SKE Młodzież dla Europy

Więcej o:
zsg nr 7 młodzież dla europy debata młodzieżowa rada miasta
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE