Młodzieżowa Rada Miasta Radomska apeluje do ministra edukacji narodowej

Młodzieżowa Rada Miasta Radomska apeluje do ministra edukacji narodowej

10 lutego, Młodzieżowa Rada Miasta Radomska, wysłała ministrowi edukacji narodowej, Dariuszowi Piontkowskiemu, apel. Młodzi radni napisali w nim m.in. o: ponownym przeliczeniu subwencji oświatowej dla powiatu radomszczańskiego, błędzie jakim była reforma oświaty czy krótkowzrocznej i nieprzemyślanej polityki władz centralnych

Szanowny Panie,

Jesteśmy młodzieżą pochodzącą z niewielkiego miasta w centralnej Polsce, Radomska. Już od kilku miesięcy słyszymy głosy, że w budżecie naszego powiatu brakuje znaczących środków na oświatę – jak twierdzą władze starostwa, w roku 2020 zabraknie na ten cel ponad 9 milionów złotych. Martwi nas to tym bardziej, że ponad połowa radnych Młodzieżowej Rady Miasta uczęszcza do liceów i techników, a więc szkół prowadzonych przez powiat.

Za niedopuszczalne uważamy sytuacje, w których koszty wdrożenia reform proponowanych przez władze centralne są zrzucane na barki samorządu. Pomimo wcześniejszych zapewnień rząd nie zabezpieczył w budżecie dostatecznych środków na przeprowadzenie reformy edukacji. Środki przyznawane w corocznych subwencjach oświatowych nie wystarczają, a wielu jednostkom samorządu terytorialnego grozi bankructwo z powodu krótkowzrocznej i nieprzemyślanej polityki władz centralnych.

Od roku szkolnego 2020/21 szkoły w powiecie radomszczańskim będą musiały radykalnie obniżyć koszty swojego funkcjonowania, m.in. poprzez redukcję etatów w szkołach, zwiększenie liczebności oddziałów w klasach czy łączenie grup na zajęciach języków obcych. Pożegnać możemy się również z większymi inwestycjami – zwyczajnie zabraknie na nie pieniędzy.

Za błędy dorosłych, podobno odpowiedzialnych ludzi, zapłacimy my, młodzież z całego kraju. Reforma likwidująca gimnazja i przywracająca ośmioletnią szkołę podstawową nie tylko nie przyniosła żadnych wymiernych korzyści – a przynajmniej my, jako uczniowie, żadnych nie dostrzegamy – ale i doprowadziła do spadku prestiżu zawodu nauczyciela, tłoku w szkołach średnich i, co jest dla nas szczególnie ważne, zniszczenia budżetów wielu samorządów.

Rozwój edukacji powinien być kwestią priorytetową dla każdego europejskiego kraju. Jak bowiem pisał już przed kilkoma wiekami Jan Zamoyski: „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Z przykrością musimy jednak w tym miejscu stwierdzić, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie podchodzi do tematu z należną mu uwagą.

Apelujemy o ponowne przeliczenie subwencji oświatowej dla powiatu radomszczańskiego. Uważamy, że tylko w ten sposób można ochronić uczniów przed skutkami nadciągającego kryzysu w oświacie.

Więcej o:
młodzieżowa rada miasta radomska apel do ministra edukcji radomsko mrm radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE