Radomsko, Łódzkie 4.4o Poniedziałek, 11 Listopada 2019

Mistrzostwa powiatu w sztafetach pływackich

Sport i rekreacja

Uczniowie ZS-G nr 4 i I LO w Radomsku dominowali w sztafetach pływackich, które odbyły 23 października w ramach mistrzostw powiatu radomszczańskiego.

foto:archiwum SZS RadomskoUczniowie ZS-G nr 4 i I LO w Radomsku dominowali w sztafetach pływackich, które odbyły 23 października w ramach mistrzostw powiatu radomszczańskiego.

Do zawodów rejonowych, które odbędą się na krytej pływalni w Radomsku, 13 listopada zakwalifikowały się ponadto zespoły dziewcząt z PSP nr 6 i PSP nr 1 oraz PG nr 5 i PG nr 2, chłopców z PSP nr 6 i PSP nr 1 oraz PG nr 5 i PG nr 1.

Szkoły ponadgimnazjalne swoje mistrzostwa rejonu rozegrają dzień później, a powiat radomszczański będą reprezentować dziewczęta z I LO i II LO oraz chłopcy z I LO i ZSP nr 1 w Radomsku.

komentarze