„Miraże. Fotografia-kolaż historyczny”

W związku z obchodami 750-lecia lokalizacji Radomska Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku organizuje konkurs fotograficzny, zatytułowany „Miraże. Fotografia-kolaż historyczny”.

W związku z obchodami 750-lecia lokalizacji Radomska Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku organizuje konkurs fotograficzny, zatytułowany „Miraże. Fotografia-kolaż historyczny”.Celem konkursu jest uświetnienie obchodów rocznicowych, rozbudzenie zainteresowań historią miasta oraz możliwość wypowiedzi artystycznej poprzez fotografię.

Założeniem konkursu jest powstanie prac będących swoistym kolażem fotografii historycznej, dokumentalnej ze współczesną.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, połączone z wernisażem wystawy, nastąpi 4 maja 2016 r.

Regulamin konkursu:

1. Tematem konkursu- „Miraże. Fotografia-kolaż historyczny”.

2. Temat zakłada stworzenie połączenia fotografii dokumentalnej ze współczesnym ujęciem tego samego fragmentu miasta, miejsca historycznego poprzez „wklejenie” jednego w drugie.

3. Dopuszczalne jest użycie programów graficznych.

4. Organizatorem konkursu jest Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku.

5. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych osób zajmujących się fotografią w sposób amatorski lub profesjonalny.

6. W konkursie nie ma górnych ograniczeń wiekowych lecz uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach:

a. do 18 lat- młodziki,

b. powyżej 18 lat- wytrawni z obiektywem.

7. Autor zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorom prac o minimalnych wymiarach minimum 30x40cm. Tematyka zdjęć musi być związana z tytułem konkursu. Maksymalna liczba prac 3. Zestaw fotografii liczonych jako jedna praca nie powinien przekraczać liczby 3 zdjęć.

8. Prac konkursowych nie należy oprawiać, ani podklejać.

9. Prace należy dostarczyć osobiście do Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku do 22 kwietnia 2016 r. lub przesłać drogą pocztową na adres: Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku, ul. Narutowicza 1, 97-500 Radomsko.

10. Nie jest możliwe zgłaszanie prac drogą elektroniczną.

11. Wszystkie zdjęcia powinny zawierać na odwrocie zdjęcia i kopercie następujące dane: kolejne numery prac, tytuł, imię i nazwisko autora, dane kontaktowe, wiek oraz kategorię.

12. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatorów.

13. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, połączone z wystawą prac nastąpi 4 maja 2016 r.

14. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych prac w publikacjach związanych z konkursem.

16. Przekazanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą na publiczną prezentację fotografii oraz danych osobowych autora w Muzeum oraz w mediach.

17. Lista nagrodzonych osób będzie dostępna na stronie internetowej muzeum.

 

Więcej o:
muzeum fotografia konkurs radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE