Mikrogranty w Łódzkiem 2021

Mikrogranty w Łódzkiem 2021 Fot. pixabay.com

Do 23 sierpnia można składać wnioski w programie „Mikrogranty w Łódzkiem 2021".

„Mikrogranty w Łódzkiem” to Program realizowany przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS finansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Mikrogranty to środki na wsparcie lokalnych inicjatyw i młodych organizacji pozarządowych w wysokości od 1000 zł do 5000 zł.

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie w obszarze samoorganizacji oraz pozytywny wpływ na możliwości obywateli w realizacji inicjatyw oddolnych. Typy projektów powinny obejmować działania, inicjatywy, wydarzenia realizowane na terenie gmin i powiatów woj. łódzkiego wskazanych w Regulaminie Konkursu oraz na ich rzecz i ich mieszkańców. 

Obszar objęty Programem „Mikrogranty w Łódzkiem 2021” to powiaty woj. łódzkiego: bełchatowski, kutnowski, łęczycki,  łowicki, opoczyński, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, radomszczański, sieradzki, wieluński, wieruszowski.

W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać inicjatywy i działania wzmacniające potencjał młodych organizacji podejmowane przez: 

Grupy nieformalne: 

nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa musi prowadzić działania na terenie ww powiatów woj. łódzkiego dla ich mieszkańców. GN będzie mogła ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW za pośrednictwem innej organizacji pozarządowej (tzw. patrona). 

Młode organizacje pozarządowe:

młode organizacje lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł)

Generator wniosków oraz regulamin i szczegóły dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej operatora.

Więcej o:
opus mikrogranty mikrogranty łódzkie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE