Mija termin składania wniosków o dotacje dla klubów sportowych

Mija termin składania wniosków o dotacje dla klubów sportowych

Miejscy urzędnicy przypominają, że do dnia 30 września kluby sportowe działające na terenie miasta, a nie działające w celu osiągnięcia zysku, mogą występować o przyznanie dotacji na działania sportowe planowane na rok 2017.

Działania te powinny być ukierunkowane na osiągnięcie celu publicznego, którym jest:
- upowszechnianie i rozwój różnych dyscyplin sportowych,
- osiąganie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym
- zwiększenie  dostępności dla społeczności lokalnej do działań sportowych realizowanych przez kluby sportowe

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji wraz z załącznikami nie jest równoznaczne z jej udzieleniem. Po uchwalaniu budżetu na rok 2017 przez Radę Miejską w Radomsku, zostanie powołana Komisja, która dokona oceny złożonych wniosków.

Więcej o:
dotacje um urząd miasta radomska sport radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE