Miejskie spółki na plusie

W trzech miejskich spółkach odbyły się zgromadzenia wspólników. Okazało się, że TBS, PGK i MPK w roku 2014 wypracowały zysk

W trzech miejskich spółkach odbyły się zgromadzenia wspólników. Okazało się, że TBS, PGK i MPK w roku 2014 wypracowały zysk.


W przypadku Towarzystwa Budownictwa Społecznego jest to kwota 52 669,50 zł. Wśród prac podjętych przez tę spółkę jest m.in. remont kamienicy przy ul. Kościuszki 2, kolejny etap utwardzania placu targowego, a także remonty bloków wspólnot mieszkaniowych, którymi zarządza TBS.

MPK wypracowało zysk w wysokości ponad 18 000 zł. Warto dodać, że w 2013 roku strata netto wyniosła aż 508 000 zł. W 2014 roku udało się zakupić osiem autobusów niskopodłogowych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej może się pochwalić największym zyskiem - to kwota ponad 1 131 000 zł. W dzielnicach Bogwidzowy oraz Sucha Wieś trwa rozbudowa kanalizacji, w zeszłym roku w sumie 5-kilometrowy odcinek powstał na takich ulicach jak Dąbrowskiej, Jeżynowej, Strzałkowskiej, Strażackiej, Górnickiego, Batalionów Chłopskich czy Wymysłowskiej. Na realizowany od lat program inwestycyjny wynikający z zadań własnych gminy firma w latach 2007-2014 wydatkowała około 42 miliony złotych, z czego otrzymała od Miasta dokapitalizowanie w kwocie 9 milionów złotych. Najważniejszym i najbardziej kosztownym zadaniem realizowanym obecnie jest budowa nowoczesnej kompostowni odpadów biodegradowalnych na terenie ZUOK w Płoszowie.

Więcej o:
pgk mpk tbs zysk spółka miejska
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE