Radomsko, Łódzkie 17.4o Poniedziałek, 17 Czerwca 2019
ważne informacje
  • 13:06 Za czy przeciw? Ankieta w sprawie przywrócenia Straży Miejskiej czytaj dalej

Międzynarodowe spotkanie projektowe z nauczycielami Mechanika

Miasto
Beata Januszewska

W dniach 13-17 maja 2019 roku dwoje nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku, mgr Monika Teuber oraz mgr Paweł Dudek brało udział w międzynarodowym spotkaniu projektowym w Stambule w Turcji.

Podczas spotkania podsumowano projekt o nazwie „Mobile applications to ease learning for students", który trwał od 2017 roku. Zebrano dane z ewaluacji przeprowadzonych działań oraz tworzono raport końcowy. Spotkanie miało także na celu wymianę doświadczeń, przemyśleń i wniosków wśród nauczycieli z różnych państw. W spotkaniu projektowym w Stambule uczestniczyli także nauczyciele z Grecji, Rumunii oraz Turcji.

Głównym celem projektu „Mobile applications to ease learning for students" było tworzenie aplikacji mobilnych ułatwiających uczniom zdobywanie wiedzy. Cel ten został osiągnięty i międzynarodowe środowisko młodzieży z Grecji, Polski, Rumunii oraz Turcji korzysta ze specjalnie przygotowanych aplikacji na telefony komórkowe. W ramach projektu odbyły się cztery międzynarodowe działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami (z ang. learning teaching training activities – LTTA) - w Polsce w lutym 2018 roku, w Rumunii w maju 2018 roku, w Turcji październiku 2018 roku oraz w Grecji w marcu 2019 roku. Szczegółowe podsumowanie działań dla uczniów Mechanika odbędzie się w czerwcu tego roku.

Projekt realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

komentarze