Miasto rozdzieliło środki na pomoc społeczną, przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym

Miasto rozdzieliło pieniądze dla organizacji pozarządowych z zakresu pomocy spoecznej, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i patologiom społecznym

Po zapoznaniu się z wystawionymi rekomendacjami Komisji konkursowej Prezydent Miasta Radomsko postanowił wesprzeć finansowo następujące przedsięwzięcia z zakresu zadań publicznych.

Zadania w zakresie pomocy społecznej:


1. Działania pomocowe na rzecz osób najuboższych i bezrobotnych (np. prowadzenie punktów charytatywnych wydających chleb, paczki żywnościowe, odzież używaną):
a) Łódzki Oddział Okręgowy PCK Oddział Rejonowy w Radomsku – kwota dotacji: 13.000 zł
b) CARITAS Archidiecezji Częstochowskiej Okręg Radomsko – kwota dotacji: 14.000 zł

2. Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością
a) Stowarzyszenie Centrum Pomocy PANACEUM – kwota dotacji 24.000 zł


Zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

1. Realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych adresowanych do młodzieży gimnazjalnej
a) Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko – kwota dotacji: 10.000 zł

2. Wspieranie Klubów Abstynenckich oraz innych form działań pomocowych poza terapią których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny
a) Klub Wzajemnej Pomocy SZANSA – kwota dotacji: 19.000 zł

3. Wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla mieszkańców promujących życie bez alkoholu
a) Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko – kwota dotacji: 9.000 zł
b) Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy Radomsko - kwota dotacji: 15.000zł
c) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Radomsko – kwota dotacji: 16.000 zł
d) Klub Wzajemnej Pomocy SZANSA - kwota dotacji: 3.000 zł
e) Stowarzyszenie Centrum Integracji Młodzieży Radomsko – kwota dotacji: 17.000 zł

Więcej o:
zadania publiczne konkursy organizacje pozarzadowe um urząd miasta
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE