Miasto Radomsko zainteresowane programem „Stop Smog”

Miasto Radomsko zainteresowane programem „Stop Smog” Fot. pixabay.com

- Miasto Radomsko, jest zainteresowane przystąpieniem do programu „Stop smog”- mówi prezydent Jarosław Ferenc. Jest to odpowiedz na interpelację radnego Dariusza Kopcia, który pytał o możliwość przystąpienia do programu realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wnioskodawcą w programie „Stop Smog" będzie gmina, która uzyska z budżetu państwa do 70% dofinansowania kosztów inwestycji. Pozostałe 30% stanowić będzie jej wkład własny. Istotny z punktu widzenia mieszkańca będzie fakt, że wysokość wsparcia w formie bezzwrotnej dotacji wynosić będzie do 100% kosztów inwestycji.

Jak podkreśla Jarosław Ferenc, miasto przygotowuje się do złożenia wniosku o zawarcie porozumienia na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach programu.

- Obecnie, miasto dokonuje analizy danych niezbędnych do oszacowania planowanego do uzyskania efektu ekologicznego w oparciu o inwentaryzację źródeł ciepła przeprowadzoną w roku bieżącym.  Zaproponowana formuła programu „Stop Smog" finansująca likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych do 100% kosztów inwestycji, jest szansą dla wielu mieszkańców Radomska. Miasto podejmuje niezbędne działania, aby przygotować się do wdrożenia przedmiotowego programu - informuje prezydent.

Więcej o:
stop smog smog radomsko smog w radomsku stop smog w radomsku
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE