Miasto ma nowego koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomska pojawiła się informacja o wyborze nowego koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Została nim Wioletta Marcinkowska.

W Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomska pojawiła się  informacja o wyborze nowego koordynatora ds. współpracy  z organizacjami pozarządowymi. Nowym koordynatorem została Wioletta Marcinkowska.

 

W uzasadnieniu wyboru czytamy: Pani Wioletta Marcinkowska  spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na w/w stanowisko. Ukończyła studia prawnicze, posiada kilkuletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego. Wykazała się dobrą znajomością ustaw o:  działalności pożytku publicznego i  wolontariacie, finansach publicznych,  samorządzie gminnym,  sporcie i  stowarzyszeniach.

Więcej o:
urząd miasta urząd radomsko koordyantor ds współpracy z organizjacami pozarządowymi miasto radomsko wydział kultury i promocji
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE