Radomsko, Łódzkie 7.7o Poniedziałek, 18 Listopada 2019

Miasto finansuje szczepionki dla seniorów. Ruszył konkurs ofert

Miasto
Monika Wróbel-Wnuk

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację na terenie Miasta Radomska w 2019 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Radomska w wieku powyżej 60 roku życia”.

Przeprowadzeniem szczepień zajmie się podmiot, który zostanie wyłoniony w ogłoszonym konkursie. W konkursie mogą wziąć udział podmioty, które posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania szczepień ochronnych przeciwko grypie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

Zobacz także: Darmowe szczepionki przeciw grypie dla osób powyżej 60 roku życia

Po rozstrzygnięciu konkursu Prezydent Miasta Radomska podpisze umowę o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z wyłonionym oferentem/oferentami.

Szczegółowe warunki konkursu w załączniku poniżej.

Termin składania ofert na wybór realizatora programu upływa z dniem 11 października 2019 roku (decyduje data wpływu do Biura Podawczego UM). Szczegółowych informacji udziela Centrum Aktywności Społecznej 44 685 45 32.

Ze szczepienia ma skorzystać co najmniej 400 osób.

ZAŁĄCZONE PLIKI

konkurs ofertPOBIERZ PLIK

komentarze