Miasto dla każdego, nie tylko dla wybranych [wywiad]

Miasto dla każdego, nie tylko dla wybranych [wywiad]

Kampania wyborcza dobiega końca. O pierwszych decyzjach po wygranych wyborach, planowanej polityce kadrowej oraz inwestycjach Tomasz Kolmasiak rozmawia z Wiolettą Pal, kandydatką na urząd prezydenta miasta Radomska.

Jaki jest pomysł Pani oraz sztabu wyborczego na końcówkę kampanii?
U nas bez zmian. Spotkania z mieszkańcami i kampania od drzwi do drzwi.

Załóżmy, że wygrywa Pani wybory. Jaka będzie Pani pierwsza decyzja, jako prezydenta miasta?
Ubiegając się o urząd prezydenta mam do zaoferowania Przyjazne Miasto. Miasto dla każdego, nie tylko dla wybranych. W przyjaznym mieście rolę pierwszoplanową odgrywa człowiek i to On jest w centrum. Dla Niego jest prezydent, nigdy nie odwrotnie. I dlatego moją pierwszą decyzją będzie symboliczna zmiana miejsc na dużej sali obrad. I mam nadzieję, że na taką zmianę zgodzą się radni. Dzisiaj na podwyższeniu zasiadają prezydenci, przewodniczący rady. A to szczególne miejsce powinni zajmować mieszkańcy.

Czy urzędnicy miejscy i pracownicy spółek należących do miasta mogą spać spokojnie?
Jeśli tylko dobrze wykonują swoja pracę – nie mają się czego obawiać. Zakładam zmianę na stanowiskach prezesów spółek, zastępców prezydenta. To nie oznacza, że nie będę chciała zagospodarować wymienionych w innych miejscach. Ja mam to szczęście, że większość ludzi pracujących przy Tysiąclecia 5 znam. Wiem jakim potencjałem ludzkim mogę dysponować. I z tego potencjału zamierzam korzystać.

Jaki jest Pani pomysł na rewitalizację miasta? Czy miasto powinno wspierać właścicieli prywatnych kamienic w centrum w renowacji elewacji budynków?
Musimy mieć świadomość, że okres, w którym można było pozyskać pieniądze na rewitalizację dobiega końca. Obecnie (mam nadzieje, że tak jest) przygotowane są trzy programy funkcjonalno-użytkowe. Na Skwer Niemca (ul. Narutowicza, na przeciwka Kinemy), Skwer Fajta i Kałkusińskiego wraz z terenem biblioteki oraz Plac 3-go Maja. Mam pomysł na to, jak pozyskać pieniądze i zrealizować skwery. Jeśli chodzi o Plac 3-go Maja, to w pierwszej kolejności zamierzam przygotować obszar pod względem infrastrukturalnym. I jest to świadoma decyzja. Lada moment ruszy budowa autostrady A1. Ruch kołowy w mieście będzie wzmożony. Droga krajowa nr 91 przebiega przez samo centrum. Jak zatem wykładać granity, spowalniać ruch, kłaść nowe nawierzchnie? Chyba nie po to, żeby nam to za chwile rozjechano? 

To jak zatem powinno to według Pani wyglądać?
Rewitalizacja to także te czynności, które w ramach działań miejskich będą służyły wprowadzaniu nowych standardów. I tak, żeby poradzić sobie z degradacją historycznej zabudowy opracowany zostanie ogólnodostępny katalog radomszczańskich detali architektonicznych. Przy remoncie budynków mieszkańcy będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy przy projektowaniu elewacji frontowej zabudowy znajdującej się w historycznym układzie urbanistycznym. By wprowadzić ład przestrzenny i uporządkować chaos reklamowy w Radomsku, zostanie przygotowana i podjęta uchwała reklamowa. Opłaty reklamowe od tablic lub urządzeń reklamowych stanowić będą dochód własny miasta, z którego będzie finansowane zagospodarowywanie przestrzeni publicznej centrum.

Trzy główne tematy lub inwestycje, jakimi zajmie się Pani jako prezydent miasta to…
Obwodnica Radomska – cieszy mnie bardzo, że budowa obwodnicy Radomska w ciągu dróg DK91/DK42 została ujęta w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Powstanie inwestycji w kontekście budowy autostrady oraz związane z tym nałożenie się ruchu tranzytowego na ruch lokalny jest po prostu kluczowe. Dlatego tak bardzo mieszkańcy oczekują wsparcia parlamentarzystów. Ja ze swojej strony zrobię wszystko, by zabiegać o to poparcie.
Walka z podtopieniami – w ramach tych działań nastąpi dokończenie dokumentacji technicznej i zabieganie o pieniądze zewnętrzne na to zadnie.
Infrastruktura podziemna w Centrum – Centrum to obszar zdegradowany, ze wszystkimi możliwymi problemami. Teraz jest kolej właśnie na nie. Zamierzam zapewnić dostęp do ciepła sieciowego, wymienić i budować niezbędną infrastrukturę, w tym deszczową, rozbudować system monitoringu. Najbliższe 5 lat to czas na rozwiązanie technicznych problemów tej części miasta.

Wkrótce ruszą prace budowlane na planowanej autostradzie na wysokości Radomska. Czy miasto pod Pani kierownictwem przystąpi jak najszybciej do budowy kolejnego etapu obwodnicy, aby samochody nie "rozjechały" Radomska?
Nie stać miasta Radomska na realizację zadania, które należy do GDDKiA. I choć mam świadomość, że budowa autostrady A1 będzie dla nas niezwykle dokuczliwa, to musimy pamiętać o dotychczasowych zobowiązaniach miasta – np. budowa basenu. Jeśli chodzi o obwodnicę, tu szczególny nacisk położę na monitoring dróg, którymi będą wyznaczone objazdy. Mój zespół dołoży wszelkich starań, by zabezpieczyć nasze miejskie drogi przed uciążliwością objazdów i utrzymać na istniejących drogach miejskich przyzwoite standardy. Będę też robić wszystko, by wraz z pomocą parlamentarzystów, maksymalnie przyspieszać budowę obwodnicy miasta.

A co w przypadku, gdy nie uda się zdobyć w wyniku wyborów funkcji  prezydenta? Ma Pani jakiś plan na kolejne lata politycznej i zawodowej działalności?
Zawodowo jestem spełniona. Wykorzystałam szansę, którą dała mi gmina Kodrąb. Spotkałam tam wspaniałych ludzi, z którymi można góry przenosić. I te góry przenosimy. Wspólnie z pracownikami szkoły, rodzicami, dziećmi i młodzieżą. Wspólnie z panią wójt, radnymi. Nasza szkoła się zmienia. I to cieszy, daje satysfakcję. Zwłaszcza, kiedy z tej zmiany cieszą się uczniowie. Jeśli idzie o działalność społeczną, to tak, mam w sobie jeszcze dużo energii, by wykorzystać ją na rzecz mieszkańców Radomska.
Dziękuję za rozmowę.

Więcej o:
wioletta pal wybory samorządowe prezydent radomska wywiad
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE