Miasto czeka na propozycje współpracy

Miasto rozgląda się za propozycjami zadań priorytetowych dla organizacji pozarządowych. To szansa dla instytucji chcących polepszyć warunki i zaistnieć w Radomsku. Na podstawie zgłoszonych... ››

Miasto rozgląda się za propozycjami zadań priorytetowych dla organizacji pozarządowych. To szansa dla instytucji chcących polepszyć warunki i zaistnieć w Radomsku.

 

Na podstawie zgłoszonych zadań priorytetowych uwag i wniosków opracowany zostanie Rocznny Program Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

Po co?

Plan realizacji zadań pożytku publicznego ma na celu zapewnienie lepszych warunków  do działalności innych pozarządowych instytucji. Nie wolno zapomnieć też o dbałości o przejrzystość procedur i wymagań towarzyszących decyzjom o formach współpracy.

 

Zadania

A zatem to właśnie Roczny Program Współpracy określa, w jaki sposób przebiegać będzie współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi. Ale nie tylko. Nowy Roczny Plan Współpracy określać będzie w szczególności zasady, przedmiotowy zakres tej współpracy, zadania publiczne i - co najważniejsze - wysokość środków do ich realizacji.

Nadmienić należy, iż dzięki programowi uściślony i skonkretyzowany zostaje tryb powoływania, zasady i działania komisji konkursowych stwierdzających zasadność zgłoszonych ofert.

 

Miasto czeka

Nieprzekraczalnie do dnia 15 września 2011 roku zainteresowane działalnością organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje wnioski, uwagi, czy propozycje zadań priorytetowych do „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami" (art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o "działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012").

 

Formularz (word / pdf) należy złożyć w Biurze Podawczym w siedzibie Urzędu Miasta Radomsko (ul. Tysiąclecia 5), przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) lub elektroniczną.

Więcej o:
organizacje pozarządowe plan współpracy miasto urząd miasta formularz
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE