MDK w Radomsku poszukuje wykonawcy przebudowy sali widowiskowej

MDK w Radomsku poszukuje wykonawcy przebudowy sali widowiskowej Fot. W. Bojdo

Miejski Dom Kultury w Radomsku ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy modernizacji sali widowiskowej.

Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu pn. „Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury – Etap II” i finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Poddziałanie VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

Inwestycja obejmuje:

- Zabezpieczenie istniejącego sufitu sali kinowej,
- Skucie i zerwanie istniejących podłóg w sali kinowej oraz na balkonie,
- Wykonanie nowych podłóg na sali kinowej oraz balkonie,
- Pionowanie ścian na poziomie parteru do wysokości ok. 3,20 m poprzez wykonanie obudowy z płyt GK na profilach stalowych, a następnie wykonanie gładzi gipsowej, gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami silikatowymi,
- Wymiana stolarki drzwiowej,
- Wymiana foteli w sali kinowej,
- Przebudowa instalacji elektrycznej (w szczególności oświetlenie wewnętrzne, instalacja gniazd wtykowych, rozdzielnica R1, instalacja zalicznikowa dla rozdzielnicy R1, instalacja pętli indukcyjnej oraz instalacji audiodekrypcji służących zwiększeniu dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych).
- Zakup, dostawa i montaż pozostałego wyposażenia

Firmy zainteresowane przystąpieniem do przetargu mogą składać oferty do 12 stycznia 2022 r.

Więcej o:
radomsko mdk radomsko remont sali widowiskowej przetarg inwestycja
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE