MBP w Radomsku organizuje konkurs na nową zwrotkę hymnu Polski

MBP w Radomsku organizuje konkurs na nową zwrotkę hymnu Polski

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku zachęca do udziału w konkursie „Na nową zwrotkę hymnu”. Konkurs jest częścią rządowego projektu promującego czytelnictwo, na który MBP otrzymała dofinansowanie.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Hymn na wiele głosów”, ogłoszonego przez Instytut Książki w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa 2022”.

Cel konkursu:

 • wybranie najlepszego tekstu lub tekstów, które będą tworzyć słowa nowej zwrotki hymnu na wzór „Mazurka Dąbrowskiego”,
 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży,
 • propagowanie wiedzy o historii Polski,
 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • propagowanie literatury wśród dzieci i młodzieży.

Tematyka konkursu:

 • tekst zwrotki hymnu powinien odwoływać się do historii i wydarzeń związanych z historią Polski od momentu uzyskania państwowości do czasów teraźniejszych.

Warunki konkursu:

 • konkurs jest skierowany dla dzieci i młodzieży szkół na terenie miasta i gminy Radomsko,
 • każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną zwrotkę hymnu,
 • konkurs podzielony jest na dwie kategorie: szkoły podstawowe i szkoły średnie,
 • organizator nie zwraca zgłoszonych do konkursu tekstów,
 • do konkursu można zgłaszać teksty oryginalne, nigdzie niepublikowane i nienagradzane,
 • warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora praw autorskich do wykorzystania nadesłanego tekstu w publikacjach i innych mediach, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

Zasady konkursu:

 • udział w konkursie jest bezpłatny,
 • konkurs jest jednoetapowy,
 • w celu wzięcia udziału w konkursie uczestnicy składają do dnia 4 października 2022 r. własny tekst zwrotki hymnu wraz z wypełnionym pismem drukowanym formularzem zgłoszeniowym, w formie wydruku A4 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku, ul. Narutowicza 4,

Szczegółowy regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są w załączniku poniżej.

Więcej o:
radomsko mbp radomsko biblioteka radomsko konkurs nowa zwrotka hymnu

Załączniki

zwrotka-hymnu_regulamin.pdf

Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE