Masz problem z alkoholem? Daj sobie pomóc. W Radomsku działają dwa kluby abstynenckie

Masz problem z alkoholem? Daj sobie pomóc. W Radomsku działają dwa kluby abstynenckie

Stowarzyszenia i kluby abstynenckie pełnią bardzo ważną rolę w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. W Radomsku funkcjonują dwa: Klub Abstynencki Można Inaczej oraz Klub Wzajemnej Pomocy SZANSA.

Klub Abstynencki Można Inaczej mieści się przy ul. Wyszyńskiego 27. Prezesem jest Andrzej Łyczkowski. Klub zrzesza osoby, które nie spożywają alkoholu, udziela pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem od alkoholu i ich rodzinom, uczy jak żyć bez alkoholu. Klub podejmuje różnorodne działania kulturalne i edukacyjne. Dyżury i spotkania robocze grup samopomocowych zwykle odbywają się w poniedziałki i wtorki w godz. 18.00-19.30, w środy w godz. 11.00-13.00, w piątki w godz. 18.00-20.00, w niedziele w godz. 17.00-19.00. Jednak można zadzwonić i zapytać o szczegóły: tel. 507 411 208, e-mail: moznainaczej@wp.pl.

Drugi z klubów to Klub Wzajemnej Pomocy SZANSA, który mieści się przy ul. Jagiellońskiej 16. Prezesem Klubu jest Anna Kopeć. Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz swoich członków, ich rodzin oraz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, oraz współpracę z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku. Stwarza warunki osobom uzależnionym, współuzależnionym. W ciągu roku można skorzystać z pomocy instruktora terapii uzależnień oraz psychologa. Spotkania członków Klubu odbywają się od poniedziałku do piątku oraz w niedziele w godz. 17.00-19.00. E-mail to akwpszansa@wp.pl.

Więcej o:
klub wzajemnej pomocy szansa klub wzajemnej pomocy można inaczej kluby aa w radomsku radomsko wsparcie anty alkoholowe
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE