Radomsko, Łódzkie 5.7o Czwartek, 14 Listopada 2019

Manewry klas mundurowych uczniów z „Mechanika”

Miasto
Jacek Paszewski

W piątek 18 października, na Wymysłówku w Radomsku, odbyły się manewry klas mundurowo-policyjnych ZSP nr 1 w Radomsku.

Zajęcia były podzielone na dwa bloki. Pierwszą część przeprowadzili policjanci z Komendy Powiatowej w Radomsku. Ćwiczono m.in. musztrę, kordon czy tyralierę wykorzystywaną m.in. w czasie zamieszek.

Przedstawiono uczniom także specyfikę pracy w służbach mundurowych. Druga część to zajęcia w terenie leśnym, gdzie uczestnicy manewrów mieli za zadanie odnaleźć punkty ulokowane w lesie. Na zakończenie na uczestników czekała prawdziwa wojskowa grochówka.

-  Celem manewrów jest zdobycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, współpracy w grupie, uczenie odpowiedzialności, dyscypliny, a przede wszystkim integracja młodzieży - podkreśla Robert Koniarski nauczyciel ZSP nr 1.

komentarze