Małe projekty lokalne w gminie Żytno. Co wykonano?

Małe projekty lokalne w gminie Żytno. Co wykonano? Fot. UG Żytno

W 2020 roku Gmina Żytno pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Wśród projektów, które otrzymały dotację znalazły się dwa sołectwa:

– Sołectwo Łazów. Projekt pod nazwą: „Rewitalizacja placu przed wejściem do świetlicy oraz postawienie altanki i grilla“. Wkład własny Gminy: 7 996,09 zł. Wysokość dotacji: 9 996,91 zł. Wartość całości projektu: 17 993,00 zł. W ramach projektu wyłożono kostką brukową chodnik przed wejściem do świetlicy wiejskiej, postawiono altankę oraz grill.

– Sołectwo Grodzisko. Projekt pod nazwą: „Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Grodzisku”. Wkład własny Gminy: 8 266,90 zł. Wysokość dotacji: 8 266,90 zł. Wartość całości projektu: 16 533,80 zł. W ramach projektu wyremontowano kuchnie węglową i pomalowano zaplecze kuchenne świetlicy, zamontowano dwa klimatyzatory i drzwi w pomieszczeniu świetlicy, pomalowano pomieszczenie świetlicy.

- Działania związane z realizacją grantów sołeckich przyczyniły się do integracji społeczności lokalnej poprzez wspólne prace i spędzanie czasu wolnego – zauważa wójt gminy Żytno, Mirosław Ociepa.

Wszystkie projekty były realizowane w okresie od 1 lipca 2020 r. do 15 listopada 2020 r., a ich realizacja była możliwa dzięki współfinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego oraz zaangażowaniu mieszkańców sołectw.

Więcej o:
powiat radomszczański gmina żytno projekty lokalne sołectwa gminy żytno urząd marszałkowski w łodzi
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE