Magistrat tłumaczy nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu w Radomsku

Magistrat tłumaczy nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu w Radomsku Fot. pixabay.com

Miejscy urzędnicy na stronie internetowej, zamieścili komunikat, odnoszący się do uchwalonego 26 lutego ograniczenia w sprzedaży alkoholu. Już wkrótce, w Radomsku nie będzie można kupić alkoholu w sklepach czy stacjach benzynowych, w godzinach 00.00-06.00. Zakaz w żadnym momencie obowiązywania nie będzie się odnosił do pubów, barów, klubów dyskotekowych, restauracji itp.

W zamieszczonym na stronie radomsko.pl komunikacie czytamy (w informacji powołano się także na ankiety zamieszone na naszym portalu i Twitterze):

Pozytywna opinia organizacji na rzecz profilaktyki alkoholowej, negatywna opinia mieszkańców. Możliwość sprzedaży i kupna alkoholu o dowolnej porze, a próba częściowej kreacji prozdrowotnych nawyków. Po burzliwej dyskusji na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Radomsku radni uchwalili ograniczanie nocnej sprzedaży alkoholu. Po konsultacjach społecznych w złagodzonej wersji.

Zakaz sprzedaży alkoholu w porach nocnych (od godz. 0.00 do godz. 6.00) dotyczy wyłącznie sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży, czyli sklepów, włącznie ze sklepami będącymi częścią stacji benzynowych. Zakaz w żadnym momencie obowiązywania nie będzie się odnosił do pubów, barów, klubów dyskotekowych, restauracji itp.

Dyskusję na temat wprowadzenia częściowego zakazu zainicjowały liczne wnioski i skargi płynące ze strony mieszkańców zarówno do radnych, jak i prezydenta. Projekt uchwały ograniczającej nocną sprzedaż został przygotowany na wniosek radnych Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej z 7 grudnia 2020 r. Ta sama komisja wnioskowała za przeprowadzeniem konsultacji społecznych w formie anonimowej ankiety. Badanie opinii publicznej zostało przeprowadzone w formie papierowej i elektronicznej między 20 stycznia a 3 lutego. Ankietowani musieli potwierdzić stosownym oświadczeniem zamieszkiwanie w Radomsku i odpowiedzieć „tak” lub „nie” na pytanie „Czy jesteś za wprowadzeniem ograniczenia w godzinach od 22.00 do 6.00 sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy)?”. Łącznie złożonych zostało 1348 opinii, w tym 1272 w wersji elektronicznej i 76 w wersji papierowej. Stwierdzono nieważność 2 ankiet Na „tak” opowiedziało się 297 (22%) na „nie” 1049 (77,8%). Całkowicie odmiennie przedstawiał się rozkład głosów w przypadku ankiet wyłącznie papierowych - 71 (93,4%) na „tak” i 4 (5,2%).

Czytaj: W Radomsku będzie nocna prohibicja

Swoją ankietę w podobnych ramach czasowych przeprowadził również portal Radomsko24.pl na stronie głównej portalu i na swoim profilu na portalu Twitter. Pytanie brzmiało „Czy jesteś za wprowadzeniem ograniczenia w godzinach 22 do 6 sprzedaży napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży”. Można było odpowiedzieć „tak”, jak odpowiedziało 50,27% ankietowanych lub „nie”, na co zdecydowało się 49,73% spośród 549 ankietowanych. Na portalu Twitter wypowiedziały się 23 osoby - 8,7% na „tak” i 91,3% na „nie”. Wyniki ankiet skłoniły radnych do autopoprawki - przesunięcia godziny od której miałby obowiązywać z 22.00 na 0.00.

Pozytywnie o projekcie uchwały wypowiedziała się również organizacja pozarządowa na co dzień zajmująca się problematyką uzależnień i profilaktyki przeciwalkoholowej. Projekt uchwały opiniowany był przez dwie komisje działające przy Radzie Miejskiej - Komisję Bezpieczeństwa Publicznego i Komisję ds. Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej. Obie pozytywnie zaopiniowały pomysł.

Prawie jednomyślni w tej sprawie byli przedstawiciele policji. W opinii radomszczańskiej komendy pomysł wprowadzenia nocnego ograniczenia jest dobrym pomysłem przez wzgląd na liczbę zgłoszeń, jakie otrzymują policjanci w porach wieczornych i nocnych, w szczególności w dniach weekendowych. Według danych radomszczańskiej policji w mieście jest kilkadziesiąt miejsc narażonych na zakłócanie porządku publicznego i akty wandalizmu. W zdecydowanej większości mają związek ze spożytym alkoholem.

Zobacz: Ograniczenie w sprzedaży alkoholu w Radomsku. Tak głosowali radni. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał?

Swoją opinię wyraziły również komendy działające na terenie miast, które zdecydowały się wprowadzić ograniczenie nocnej sprzedaży już w roku 2018, a więc zaraz po nadaniu takich uprawnień samorządom przez ustawodawcę. Komenda Powiatowa Policji w Puławach zauważyła znaczny spadek interwencji dotyczących zakłócania spokoju i porządku publicznego w pobliżu sklepów, Komenda Miejska Policji w Sosnowcu stwierdziła spadek liczby interwencji w porze nocnej, KPP w Sandomierzu mówi o pozytywnym odzewie na wprowadzone ograniczenie ze strony społeczności lokalnej i zmniejszone ryzyko występowania aktów chuligańskich, KMP w Świętochłowicach powołuje się natomiast na prowadzone debaty z mieszkańcami, na których dzielą się pozytywną opinią o zakazie oraz pozytywnej opinii policjantów, spadek interwencji w obrębie sklepów całodobowych i znaczny spadek interwencji zakończonych umieszczeniem sprawców w izbie wytrzeźwień. W najbliższym nam geograficznie Piotrkowie Trybunalskim policjanci jasno mówią o zauważalnym spadku interwencji w godzinach obowiązywania zakazu, tj. 23.00 - 6.00. Jedynie KPP w Kępnie (ograniczenie w godzinach od 22.00 do 6.00) mówi o problemach z jednoznacznym określeniem wpływu, jaki ma ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu na bezpieczeństwo, zaznaczając jednak, że dysponuje jedynie danymi dla całego powiatu kępińskiego bez wyszczególnionych danych dla obszaru objętego ograniczeniem.

Więcej o:
zakaz sprzedaży alkoholu nocna prohibicja radomsko rada miasta radomsko sesja
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE