Radomsko, Łódzkie 3.2o Piątek, 13 Grudnia 2019

Magistrat przypomina o segregacji śmieci

Miasto
Jacek Paszewski

Urzędnicy z radomszczańskiego magistratu przypominają, że od 6 września 2019r. w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązuje segregacja odpadów.

 - Prosimy właścicieli nieruchomości, którzy mają zadeklarowaną nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych o złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wynikającą z zapisu ustawy selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Deklarację można złożyć w Urzędzie Miasta ul. Tysiąclecia 5 Radomsko oraz w formie elektronicznej z wykorzystaniem interfejsu dostępnego na Platformie Elektronicznych Usług Publicznych PeUP – informuje UM w Radomsku.

Informacje o segregacji odpadów, worki oraz harmonogramy można uzyskać w Urzędzie Miasta ul. Tysiąclecia 5 Radomsko pok. nr 9.

Mieszkańcy gminy Miasta Radomska, którzy zadeklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych, powinni niezwłocznie dostosować się  do obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

komentarze